Ringe effekt af sundhedsaftaler

Sundhedsaftalerne mellem regioner og kommuner har kun i begrænset omfang forbedret samarbejdet på tværs af sektorer

Evaluering

Af Sofie Flensburg | [email protected]

Sundhedsaftalerne har haft en positiv politisk og administrativ virkning, men i det daglige samarbejde i sundhedsvæsnet mærker man ikke meget til dem. Sådan lyder en enstemmig udmelding fra både forskere, regioner, kommuner og læger, der fredag deltog i en høring om sektorovergange og samarbejdet i sundhedsvæsnet.

- Det er kun få på klinikniveau, der overhovedet kender sundhedsaftalerne. Og dem, der har sat sig ind i dem, mener i vid udstrækning at det er skåltaler, der fokuserer på endemål og idealforestillinger, og at der mangler fokus på processer og løsninger, siger senior projektleder Martin Sandberg Buch fra KORA, som har evalueret sundhedsaftalen i Region Sjælland.

Almen praksis skal med
Også chef for sundhedsenheden i KL, Christian Harsløf, mener, at der er et stykke vej igen, før sundhedsaftalerne når deres fulde potentiale.

- Der er en tendens til, at sundhedsaftalerne skal kunne alting. Det resulterer i store telefonbøger, som ikke er særlig letlæselige, og som der ikke er politisk ejerskab til. Der ligger en udfordring i at få de glade budskaber fra sundhedsaftalerne helt ud i fronten, siger han.

KL mener desuden, at de praktiserende læger bør inddrages i sundhedsaftalerne, som de i dag er med til at udvikle, men ikke er deciderede aftalepartnere på.
De praktiserende læger mener da også selv, at de bør spille en større rolle i.

- Jeg er enig i, at tredje generation af sundhedsaftaler bør være klarere. Og der bør være et særligt afsnit om almen praksis, som almen praksis er aftalepart på, siger formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO) Henrik Dibbern.

Evaluering på vej
Den manglende opmærksomhed om sundhedsaftalerne er da også blevet bemærket på Christiansborg, hvor regeringen netop nu er i gang med en evaluering af strukturreformen, som sundhedsaftalerne var en del af.

- Jeg har en gruppe i radikalt regi, hvor jeg diskutere sundhedsvæsnet med blandt andre læger og psykologer, og der hører jeg meget om behovet for sammenhæng. Til gengæld har jeg ikke hørt sundhedsaftalerne nævnt med et ord. Det tolker jeg som et behov for, at få dem til at glide ned fra det topniveau, de er på, siger sundhedsordfører Camilla Hersom (R).

Også Jens Henrik Thulesen-Dahl, der er forebyggelsesordfører i Dansk Folkeparti mener, at sundhedsaftalerne bør udvikles.

- Jeg bliver bange for, at vi får så mange fine ord, at de aldrig når ud til praktikerne, siger han.

Evalueringen af strukturreformen ventes at blive offentliggjort i begyndelsen af det nye år. Det er dog endnu uvist, om den vil føre til en ændring af kravene til sundhedsaftalerne.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet