Revision: Intet bevis for effektiviseringer

Københavns Kommune fremviser effektiviseringer for over 80 millioner kroner. Men Intern Revision afviser regnestykket som udokumenteret.

IT

Af Emil Ellesøe Ditzel | [email protected]

Koncernservice er Københavns flagskib inden for effektivisering. Nu bliver der sat spørgsmålstegn ved, om de har effektiviseret noget som helst.

“Vi vurderer, at det ikke er tydeligt, hvorledes effektiviseringerne er opnået. Der er sket udgiftsreduktioner, men det har ikke været muligt at koble udgiftsreduktionerne til de forskellige aktiviteter. I sagens natur er de opgjorte effektiviseringer behæftet med en betydelig usikkerhed,“ siger Kurt Wagner, der er revisionschef i Intern Revision i kommunen.

Koncernservice vil ifølge kommunens hjemmeside flytte 36,1 millioner kroner fra administration til service i 2010. I regnskabet fra 2009 står, at de i 2008 og 2009 har sparet kommunen for 50 millioner kroner.

Hvad kostede det før?

Det er de tal, som Kurt Wagner kalder usikre. Han har i en rapport fra starten af året gennemgået Koncernservices effektiviseringer i 2008. Da fremgangsmåden angiveligt ikke er ændret, vurderer han, at problematikken stadig er den samme.

“Når det ikke kan påvises, hvad ydelserne kostede før  Koncernservice, og man heller ikke kan påvise den løbende effektivisering, så er der ikke grundlag for at regne sig frem til eventuelle effektiviseringer. Det er problematisk, fordi effektiviseringer er grundlaget for Koncernservice,“ siger Kurt Wagner.

Forkert præmis

Da rapporterne fra Intern Revisions kom frem, erklærede Koncernservice sig uenig i konklusionerne. Nu er det  besluttet, at Koncernservice fremover skal have en større grad af gennemskuelighed  i budgetter og regnskaber. 

“Præmissen, som Intern Revision opstiller, er, at vi skulle have detaljeret økonomistyring fra starten, men det var aldrig den politiske ambition. Det kommer først senere. Så det er rigtigt, at man på detaljeret ydelsesniveau ikke kan redegøre for besparelserne, men vi mener at have dokumentation nok i budgetter og regnskaber for, at Koncernservice har leveret den forudsatte besparelse til kommunen,“ siger økonomichef i Koncernservice Christian Braad.

Intern Revision påpeger en række andre problemer med Konc ernservice. Kommunalforsker Kurt Houlberg har læst konklusionerne i rapporterne igennem:

“Mit indtryk er, at der er nogle udfordringer for Koncernservice i forhold til at få dokumentation for realiseringen af de mål, der blev stillet. Rapporterne peger på flere forskellige forhold, der er medvirkende årsager til, at det ikke er lykkedes at realisere målene. Herunder rammevilkårene, manglende opbakning i kommunen og uklare aftaler og kontrakter.“

Christian Braad mener ikke, at bedre forberedelse var mulig ved oprettelsen af Koncernservice: 

“Det vigtigste var at komme i gang med at få et overblik. Det kunne man kun ved at samle ansvaret et sted. Derfor var man nødt til at løbe nogle risici ved at starte uden mange forundersøgelser. Vi har nu lavet en handlingsplan for at udføre mange af Intern Revisions anbefalinger om beslutninger, opgavefordeling og processer.“

It

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet