Retningslinjer skal sikre velfærdsteknologiens succes

Velfærdsteknologi er godt, men der skal laves nationale retningslinjer for ikke at tabe borgerne på gulvet, påpeger Danske Regioner

Faldgrube

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Velfærdsteknologi sniger sig ind i flere og flere danske hjem. Teknologien skal løfte den danske sundhed og sikre bedre udnyttelse af de offentliges ressourcer, men under velfærdsteknologiens fremmarch skal det offentlige huske ikke at tabe patienterne på gulvet midt mellem regioner og kommuner.

Derfor er der behov for nationale retningslinjer på området, slog formand for Sundhedsinnovationsudvalget i Danske Regioner Poul Müller fast, da han holdt sit oplæg om velfærdsteknologi på Allinge Hotel.

- Vi har brug for nationale retningslinjer, så vi får et sammenhængende system, sagde Poul Müller.

Sammen med adm. direktør Lars Monrad-Gylling fra KMD og direktør i Ældresagen Bjarne Hastrup diskuterede han velfærdsteknologiens muligheder og faldgruber.

Uoverskueligt forløb
Patienterne bliver udskrevet tidligere og tidligere, og udviklingen går videre i den retning. Derfor er det helt afgørende, at de nationale retningslinjer får sat ord på, hvordan regioner og kommuner helt konkret overlapper hinanden, og hvilken arbejdsdeling, der skal være.

- Set fra borgernes øjne skal kommunernes plejedel og regionernes behandlingsdel smelte sammen til at være en. Og det skal der sættes nogle standarder på, for ellers bliver det fuldstændigt uoverskueligt, hvis man ikke får et sammenhængende system, fortalte Poul Müller efterfølgende til dknyt. 

I disse standarder kunne der eksempelvis stå, hvem der instruerer borgerne i velfærdsteknologien.

Sikrer man ikke overlapningen mellem kommuner og regioner frygter Poul Müller, at patienterne tabes på gulvet.

- Risikoen ved ikke at have det er, at borgerne falder ned mellem to stole, og dermed bliver 'glemt lidt'. Samtidigt skal vi også sikre, at der ikke kommer to parallelle systemer, sagde han.

 

I de netop indgåede aftaler om kommunernes og regionernes økonomi for 2013 er der afsat 80 mio. kr. på finansloven for 2012 til at udarbejde nationale kliniske retningslinjer i perioden 2012 til 2015.

Der skal udarbejdes cirka fem kliniske retningslinjer i 2012 og yderligere cirka 15 kliniske retningslinjer i hvert af de følgende år 2013 til 2015.

Blandt andre Danske Regioner, KL og Sundhedsstyrelsen er med i den styregruppe, der skal udvælge, på hvilke områder, der skal udarbejdes nationale kliniske retningslinjer. 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet