Respiratorbrugere tvinges til at bruge omstridt firma

Region Hovedstaden har en fast aftale med Bruger-Hjælper Formidlingen om hjælpen til respiratorbrugere. Det knægter deres frie valg, mener Muskelsvindfonden. Regionen er uforstående.

Af Sofie Flensburg | [email protected]

Mens respiratorbrugere i fire af landets fem regioner frit kan vælge, hvilket firma deres hjælpere kommer fra, pålægger Region Hovedstaden sine borgere hjælp fra Bruger-Hjælper Formidlingen. Firmaet kom i september i mediernes søgelys, da Radio 24Syv afslørede, at direktøren udbetalte en årsløn til sig selv på 22 millioner kroner. Samtidig har en række medarbejdere - herunder respiratorhjælpere - ingen overenskomst. 

Årsagen til, at borgerne i Hovedstaden ikke kan vælge firmaet fra, er, at respiratorområdet er delt imellem service- og sundhedsloven. Region Hovedstaden har som den eneste i landet valgt selv at formidle den hjælp, der tildeles gennem sundhedsloven, og den giver ikke ret til frit valg.

- Folketingets beslutning om at tildele folk med hjælpeordninger de rettigheder, der står i serviceloven, går simpelthen op i den blå luft i Region Hovedstaden, fordi man bare anvender en lov, hvor borgerne er uden rettighederne, siger udviklingschef i Muskelsvindfonden, Jørgen Lenger.

Han understreger, at hjælpen i landets fire andre regioner udmåles af kommunen, der sender regningen for de ydelser, der går via sundhedsloven, videre til regionen. Dermed ansætter respiratorbrugeren selv en hjælper, der udfører opgaver på både service- og sundhedsområdet.

Region Hovedstaden tilbyder derimod respiratorpatienterne, at de enten kan overlade al hjælpen til en medarbejder fra Bruger- og Hjælperformidlingen eller opdele den imellem én medarbejder, der bliver ansat til Borgerstyret Personlig Assistence (BPA) via Serviceloven og én medarbejder fra Bruger- og Hjælperformidlingen, der udfører hjælpen efter sundhedsloven.

- Det betyder så, at man skal have to forskellige hjælpere. Det fører dels til dobbelte udgifter for det offentlige og dels betyder det, at man skal have to hjælpere rendende i sit hjem, når man kan nøjes med én, siger Jørgen Lenger.

Regionen: der er frit valg
Region Hovedstaden mener til gengæld, at den nuværende ordning fungerer fint.

- Regionen er bekendt med bekymring om indflydelsesmuligheder hos nogle respiratorbrugere, som er blevet overført fra egne ordninger (BPA-ordninger), men erfaringen er, at når man præsenteres for de muligheder, som regionen tilbyder, så bortvejres bekymringen i de fleste af disse tilfælde, og ved nyetablering af ordninger, skriver regionen som svar på et brev, Muskelsvindfonden har sendt til Sundhedsministeren.

Regionen gør desuden rede for, at brugeren selv udarbejder en hjælperprofil, interviewer kandidater og vælger, hvem der skal ansættes.

- Respiratorbrugeren har ligeledes mulighed for at anmode om udskiftning af en hjælper, hvis det skulle vise sig, at kemien ikke er god, skriver regionen.

Politisk afgørelse
Jørgen Lenger mener dog, at aftalen mellem regionen og Bruger-Hjælper Formidlingen udgør et principielt problem i forhold til retten til frit valg. Derudover har medlemmerne blandt andet klaget over, at hjælpernes manglende overenskomster og en nedladende attitude fra firmaet.

Jørgen Lenger er i øjeblikket Muskelsvindfondens repræsentant i en arbejdsgruppe under Sundheds- og socialministeriet, der drøfter problemerne med fælles hjælperordninger. Gruppen skulle være kommet med en indstilling i midten af november, men medlemmerne kan ikke blive enige.

- Der kommer ingen indstilling, fordi der ikke er enighed. Det vil sige, at det bliver skudt op til en politisk beslutning af ministrene og folketinget, siger han.

 


Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet