Rekrutteringen er professionaliseret

Det er ikke længere kun, når der skal ansættes direktører, at kommunerne får professionel hjælp. Flere kommuner bruger også konsulenter til andre stillinger.

Rekruttering

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Stadig flere kommuner vælger at få hjælp fra professionelle rekrutteringsvirksomheder, når de skal hyre direktører, chefer og ledere. Jakob Lundgaard fra Lundgaard Konsulenterne har bidt mærke i, at der er bud efter konsulentydelser på mange stillingsniveauer.

”Vi oplever, at vores palet måske er lidt bredere i dag end tidligere. Vi har alt fra topdirektørstillinger til afdelingslederstillinger, skoleinspektøren, vicedirektører og så videre. Måske er det, fordi man tænker, at når det alligevel ikke er ”dyrere” at få hjælp – vi snakker om 1-2 månedslønninger - så er det måske en god ide at få professionel bistand til at skaffe den rigtige afdelingschef, fordi det er så dyrt at ansætte den forkerte,” siger Jakob Lundgaard. 

Lundgaard Konsulenterne har i løbet af et gennemsnits-år et sted mellem 50 og 80 stillinger igennem.

Selv om kommunerne primært bruger penge på konsulentydelser, når det drejer sig om rekruttering af direktører, så er der tendens til, at konsulenterne også bliver brugt, når det drejer sig om mindre lederstillinger. Kommunens undersøgelse viser, at 50 kommuner brugte over 32,2 millioner kroner på at rekruttere ledere på alle niveauer i perioden fra 2007 til 2010.

Forskningsleder på AKF Karsten Vrangbæk forklarer den voksende interesse for at bruge eksterne konsulenter i kommunerne med, at mange kommuner lige nu er i gang med at justere ledelsesstrukturen i kølvandet på strukturreformen.

”Og i den forbindelse har det været vigtigt at få en professionel ledelse ind. Nogen, som kan håndtere de her større butikker, som man har med at gøre. Så på den måde undrer det mig egentlig ikke, at forbruget har været stigende,” siger Kasten Vrangbæk.

Comme il faut

Rex Degnegaard forsker i ledelse ved CBS, og han betragter også udviklingen som led i en professionalisering af kommunerne. Han peger på, at det ikke længere er nok, at kommunerne fungerer som isolerede enheder, fordi de i stigende grad skal løse opgaver sammen med andre institutioner og organisationer både private og offentlige for at kunne løfte deres mere komplekse udfordringer. 

”Tidligere har det været toplederen, som har været udadvendt, men sådan er det ikke længere. Nu er det også sådan, så lederne længere nede i organisationen bliver nødt til at være udadvendte og koble deres egne organisationer med andre. Det er meget komplekse dynamikker, som man er nødt til at kunne håndtere som leder, også længere nede i organisationen end tidligere,” siger Rex Degnegaard. 

Det er derfor også relativt nyt, at kommunerne bruger konsulentbistand, når de rekrutterer ledere:

”Det har ikke været comme il faut tidligere at anvende eksterne i nogle dele af det offentlige, men jo mere specialiseret man bliver som organisation, jo mere professionelle fagkompetencer har man behov for, og derfor har man også behov for at anvende eksterne konsulenter. Og derfor erkender mange, at de ikke kan klare alting selv og er nødt til at anvende eksterne professionelle,” siger han.

Ikke en nedre grænse

I Vallensbæk har man brugt lidt over 700.000 kroner på at rekruttere ledere gennem de sidste fire år. 

”Det har primært været i forhold til de direktørstillinger, vi har slået op. Det var for at sikre et bredt ansøgerfelt og ekstern hjælp til udvælgelsen af de rette ansøgere. Det er dyrt at vælge forkert, og vi synes, vi har haft nogle gode forløb og har valgt de rigtige,” siger personalechef i Vallensbæk Malene Hyldgaard Benson. 

I Vallensbæk har man ansat tre direktører i perioden, men der har også været hjælp til rekrutteringen af en enkelt skolechef.

”Vores udgangspunkt er, at vi ikke bruger konsulenter, men vi har gjort det konsekvent i forbindelse med direktøransættelser. Ellers er det konkrete vurderinger, som gør, at vi vælger at bruge det. Men der er ikke nogen nedre grænse, så i princippet kunne det også være i forbindelse med en specialiststilling, selv om vi aldrig har brugt en konsulent på det endnu,” siger Malene Hyldgaard Benson. 

Arbejdsmarked

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet