Registrering af unge i database møder kritik

Database skal sikre, at unge overholder deres uddannelsesplan. Men registreringen kritiseres for at krænke de unges retssikkerhed. 

Kontrol

Af Redaktionen | [email protected]

Med en ny Ungedatabase skal kommunerne følge alle unges gøren og laden tæt, så man kan sørge for, at de enten er i uddannelse eller beskæftigelse. Databasen, som er etableret af Undervisningsministeriet, rummer oplysninger om de unge og deres aktiviteter og skal hjælpe kommunernes ungdomsvejledere og jobcentre til at målrette deres indsats. Men de mange ophobede oplysninger og den intense overvågning møder kritik. 

Lektor Steen Nepper Larsen fra tænketanken ’GNOSIS – sind og ånd’ mener, at den omfattende registrering ligger på kanten af loven:

”Der er tale om meget omfattende arkiver, der ligger på nettet i mange år, og hvor der skal laves indberetninger, hvis man fraviger. Det er en fastnagling af mennesker på baggrund af nogle gummiparagraffer og desuden uklart, hvilke konsekvenser det har, hvis man ikke følger dem,” siger Steen Nepper Larsen og stiller en række spørgsmål til den praktiske udmøntning:  

”Hvis man som 15-årig giver udtryk for nogle ønsker over for sin uddannelsesvejleder – bliver man så forhindret i at skifte mening i 10 år frem? Må man overhovedet lave vurderinger og langsigtede planer på det grundlag?” 

Beskyt oplysningerne

Databasen er en del af Ungepakkerne 1 og 2, der blev vedtaget i 2009 og året efter suppleret med en række andre love og bestemmelser. I dag består de blandt andet af uddannelsesplaner for alle unge i 9. og 10. klasse, uddannelsesparathedsvurderinger og kommunernes hjemmel til at fratage børneydelsen for de unge, der ikke følger de fastsatte planer. 

Datatilsynet er opmærksom på den store registreringsgrad og gav i sit høringssvar i forbindelse med loven udtryk for, at der var brug for at sikre beskyttelsen af de unges personoplysninger og privatliv. 

”Det er helt klart et område, vi er opmærksomme på,” siger kontorchef Lena Andersen og oplyser, at tilsynet jævnligt er i dialog med ­Undervisningsministeriet. 

”Når man etablerer et så stort system med så mange data, der skal udveksles, så anbefaler vi, at man foretager en analyse af, hvad det kan have for konsekvenser for borgerne – samt om det er af et omfang, man bør ændre, eller om det er noget, man vil leve med. Så gør man det med åbne øjne,” siger Lena Andersen. 

Lektor Steen Nepper Larsen mener, at den intense overvågning er i fuldstændig modsætning til selve det at være ung: 

”Det bliver et alt for fastsat skudsmål på et tidspunkt, hvor man er ung og søgende. Det gode ved uddannelsessystemet er, at man undervejs finder ud af, hvem man er. Man skal netop ikke vide det på forhånd,” siger han.

 

Børn & unge

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet