Regionspolitikere vil samle psykiatrien

En stor andel af landets regionsrådsmedlemmer mener, at særligt den mest specialiserede del af socialpsykiatrien vil ligge bedre hos regionerne.

Reform

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

 

Regionale politikere mener, at socialpsykiatrien med fordel vil kunne samles under regionerne. Det viser en undersøgelse, som Kommunen har lavet blandt landets ­regionsrådsmedlemmer. Her svarer 77 procent, at det ville være mere hensigtsmæssigt, at regionerne tog sig af opgaven i stedet for kommunerne, som i dag har ansvaret.

”Under amterne havde man flere steder socialpsykiatrien hængende sammen med behandlingspsykiatrien. Og det var faktisk en stor fordel, fordi man bedre kunne følge borgeren,” siger Kirsten Denvatier (V), der er formand for Region Sjællands psykiatri- og socialudvalg.Hun peger på, at de samme borgere ofte går igen i behandlingspsykiatrien, og at de tit falder ned mellem to stole, hvis ikke kommunerne har et ordentligt tilbud til dem.

Det er imidlertid ikke hele den samlede socialpsykiatri, hun og hendes regionsrådskollegaer ønsker at overtage ansvaret for. Af Kommunens opfølgende interviews står det klart, at det primært er den mest specialiserede del af indsatsen, de sigter efter.

”Mange kommuner har en god og velfungerende socialpsykiatri. Men det er et svært område, og jeg vil mene, at de højt specialiserede sociale tilbud vil få gavn af at blive forankret i regionerne,” siger Kirsten Devantier.

Den samme udlægning kommer fra formanden for Regions Midtjyllands psykiatri- og socialudvalg, Niels Callesøe (SF) og formanden for Region Sjællands psykiatri- og handicapudvalg, Arly Eskildsen (SF).

”Jeg mener helt klart, at ­hele det højt specialiserede socialområde, herunder den mest specialiserede del af socialpsykiatrien, skal ligge i regionerne. Det er tværkommunale opgaver, som vil fungere bedst i regionerne. Væresteder og almindelige sociale botilbud skal fortsat ligge i kommunerne,” siger Arly Eskildsen.

Ingen juleønsker

Fra regionernes ledelse er udmeldingen imidlertid knap så skråsikker. Danske Regioner holdte torsdag bestyrelsesmøde, hvor regeringens bebudede evaluering af strukturreformen blev drøftet. Og før evalueringen foreligger, vil Danske Regioner ikke komme med nogen klare bud på, hvilke opgaver der bør flyttes rundt på.

”Det er vigtigt med en faglig og saglig tilgang i stedet for at lave sådan en ønskeseddel op til jul. Jeg mener, at vi i første omgang skal have en ordentlig proces i gang, så vi kan få det rigtige grundlag at drøfte konkrete områder ud fra,” siger Danske Regioners formand, Bent Hansen (S).

I regeringsgrundlaget peges der blandt andet på miljøområdet, det sociale område og den regionale udvikling, som noget af det, der skal ses nærmere på i en kommende evaluering. Og det mener Bent Hansen er et godt udgangspunkt.

”Vi skal ikke have den her hanekamp mellem regionerne og kommunerne, hvor man gør, hvad man kan, for at rage til sig fra den anden eller at holde på det, man har. Det handler om at finde ud af, hvad der gavner opgaveløsningen, effektiviteten og kvaliteten over for borgerne,” siger Bent Hansen.

Både Region Sjællands formand, Steen Bach Nielsen (S), og Syddanmarks førstemand Carl Holst (V) er på samme linje. 

”Der skal ikke træffes nogen beslutninger, uden at vi først har haft en god fornuftig snak med KL. Det handler ikke om, at vi skal tage opgaver fra hinanden. Det handler om, at vi skal undersøge, om nogle opgaver med fordel kan ligge et andet sted, eller om vi med fordel kan styrke vores samarbejde,” siger Steen Bach Nielsen.

Synd for borgerne

I KL er man overrasket over, at så stor en andel af regionsrådsmedlemmerne ønsker at overtage ansvaret for netop socialpsykiatrien. Det er nemlig tæt integreret med en række andre kommunale ansvarsområder inden for både socialsektoren og beskæftigelsesindsatsen.

”Jeg er lidt forundret og synes faktisk, at det ville være synd for borgerne, hvis man henlægger de socialpsykiatriske tilbud til regionerne. Det vil betyde, at mange vil få stor afstand til tilbuddene og det lokale netværk, som de gerne skal inkluderes i,” siger Anny Winther (V), formand for KL’s social og sundhedsudvalg og borgmester i Rebild.

Hun vil ikke afvise, at der kan være delområder inden for socialpsykiatrien, som ­regionerne vil være mere egnet til at tage sig af. Men det drejer sig først og fremmest om en meget specifik gruppe patienter.

”Det gælder for de dobbeltdiagnosticerede, som både har et misbrug og en psykisk lidelse. Der er slet ingen tvivl om, at de hører hjemme i behandlingspsykiatrien, indtil det er meget grundigt udredt, hvordan de kommer videre,” siger Anny Winther.

Netop når det kommer til borgere med dobbeltdiagnoser, er der lydhørhed i regionerne. Ifølge Arly Eskildsen fra Region Sjælland er det et helt klokkeklart eksempel på et område, hvor den entydige arbejdsdeling mellem region og kommune kun eksisterer i teorien.

”Det er fint, at kommunerne tager sig af misbrugs­behandling. Men hvis man både har et misbrug og psykiske problemer, så bør behandlingen for begge dele foregå i en tæt sammenhæng,” siger Arly Eskildsen.

Specialisering afgørende

Udover socialpsykiatrien peger en stor andel af regionsrådspolitikerne først og fremmest på andre områder inden for det specialiserede socialområde som en relevant regional opgave. Opbakningen til at gøre opgaver som rehabilitering og genoptræning regionale er knap så stor.

I vid udstrækning er det formentlig i høj grad de forskellige områders specialiseringsgrad, der er afgørende for, om de anses for en relevant regional opgave. Ikke så meget om det handler om psykiatri, sundhed eller de sociale indsatser.

”Det, vi i regionerne er rigtig gode til, er de højt specialiserede opgaver, som der ­ikke er befolkningsgrundlag nok i en enkelt kommune til at sikre en høj faglig løsning på. Der er nogle steder, hvor folk kommer rigtig meget i klemme, når kommunerne selv forsøger at løfte de her højt specialiserede opgaver,” siger Niels Callesøe (SF) fra Region Midtjylland.

Han mener som en stor andel af sine regionrådskolleger, at det generelt vil betyde en tiltrængt styrkelse af regionerne og kvaliteten af indsatsen på de her områder, hvis de forankres regionalt. Regionernes formand, Bent Hansen (S), er for så vidt enig i, at flere opgaver vil være en styrkelse af regionerne.

”Det bliver en styrkelse under den forudsætning, at vi på et godt oplyst fagligt grundlag overtager nogle opgaver, der er naturligt regionale. Hvis det bare handler om at spille sorteper ud og få afsat en opgave hos os, så er det ikke nødvendigvis en gevinst,” siger Bent Hansen.

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet