Regioner ønsker mere smidige patientforløb

Regionerne Sjælland og Hovedstaden udbyder i fællesskab en it-sundhedsplatform, hvor den samlede udgift løber op i et trecifret millionbeløb

It

Af Sine Riis Lund | [email protected]

En lang række it-systemer står til udskiftning i de to regioner Sjælland og Hovedstaden til fordel for én stor fælles platform.

It-sundhedsplatformen skal skabe et grundlag for en fælles patientjournal for hele Østdanmark og vil blandt andet omfatte patientadministration, notatskrivning, medicinering, samt planlægning og booking.

Patienter flyttes rundt
De to regioner har slået sig sammen, da de begge stod over for at skulle udskifte deres administrationssystemer, og der er klare fordele ved det fælles udbud.

- Det er både ud fra en økonomisk betragtning og ud fra en patientforløbstankegang. Vi har mange patienter, der udveksles mellem Region Sjælland og Region Hovedstaden, og det er jo klart, at jo mere ens systemer vi har, jo smidigere kører det, siger koncerndirektør Svend Hartling i Region Hovedstaden.

Bedre pris
Samtidigt skifter meget personale mellem hospitaler i de to regioner, og et fælles system vil derfor også hurtigere få dem ind i de nye arbejdsgange. Svend Hartling forventer også helt kontante økonomiske fordele.

- Vi forventer at få et bedre bud. Vi bliver jo endnu mere interessante for meget store organisationer, fordi vi er så stor en sundhedsyder i fællesskab. Og fremadrettet mener vi, at ved at standardisere den måde, som vi sætter tingene op på, så kan vi opnå en driftsmæssig besparelse både i vedligeholdelse og den almindelige drift ved at køre tingene fælles, forklarer Svend Hartling.

Først prækvalifikation
Region Hovedstaden er ikke uvant med at gå i udbud sammen med andre regioner. Særligt inden for it og isenkram har der før været flere store fællesudbud.

Udbuddet er en ansøgning om i første omgang at blive prækvalificeret med ansøgningsfrist d. 22. oktober. Senere – forventeligt ultimo november – vil der blive indledt en konkurrencepræget dialog med de leverandører, der prækvalificeres. Der vil maksimalt blive prækvalificeret fem ansøgere, og den samlede udgift forventes at blive et trecifret millionbeløb.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet