Svogerslev har et eksempel på naturområde i gammel grusgrav.
Svogerslev har et eksempel på naturområde i gammel grusgrav.
Foto: Danske Regioner

Regioner kræver tømte grusgrave omdannet til natur

Råstofgrave bør laves om til grønne omrdåer, når de er blevet tømt for grus, sand og ler, kræver regioner.

ny natur

Af Ritzau | [email protected]

Råstofgrave skal omdannes til ny natur, når de er blevet tømt for grus, sand, sten og andre råstoffer. Det mener Danske Regioner.

- Gamle råstofgrave rummer et unikt potentiale for at skabe grønne oaser til gavn for mennesker, dyr og planter.

- Lige nu har vi ikke kontrol over, hvad råstofgravene bruges til, når de er færdige, men det vil vi få med det nye forslag, siger Heino Knudsen (S), formand for Udvalget for Miljø og Ressourcer i Danske Regioner.

  Vi har brug for mere natur i Danmark, og dette er en god måde til både at fremme biodiversiteten og skabe nye rekreative områder.

Som det er nu kan lodsejeren, der ejer et område, der er blevet tømt for råstoffer, vælge at lægge området ud til natur. Det skal i givet fald ske i samråd med kommunen. Men ejeren kan også vælge at efterbehandle området, så det kan bruges til landbrug.

Danske Regioner mener, at man fremover skal stille som krav, at områderne forvandles til naturområder. Og regionerne mener, at de skal være eneste myndighed på området.

- Vi har brug for mere natur i Danmark, og dette er en god måde til både at fremme biodiversiteten og skabe nye rekreative områder, siger Heino Knudsen.

Hvor skal regningen ende?

Han peger på, at de udtjente råstofgrave kan blive et stort aktiv for naturen. De er nemlig ofte kendetegnet ved, at der er tale om næringsfattig jord, som er en mangelvare i det opdyrkede danske landskab.

Her lever en række sjældne plantearter, urter og insekter, hvis livsbetingelser ellers er under pres mange steder.

Men hvis regionerne skal styre, at alle råstofgrave udlægges til natur, så må man også betale for det, lyder det fra landbruget.

- Hvis regionerne vil ind og styre, at landbrugsjord skal lægges om til naturområder i stedet, så må de jo bare købe landmændene ud, siger viceformand i Landbrug & Fødevarer Thor Gunnar Kofoed til dr.dk.

Heino Knudsen er indforstået, at der følger en regning med kravet. Han mener, at det skal være de firmaer, der indvinder råstofferne, som skal være med til at betale den regning.

- Vi foreslår, at det er indvinderne, der skal være med til at finansiere det her.

- Vi mener, der er plads til at råstofferne bliver en lille smule dyrere, for at vi til gengæld kan sikre, at dem, der har været berørt af en råstofgrav nær deres bolig, kan få et godt naturområde, siger Heino Knudsen.

I 2019 var det ifølge Danske Regioner 64 pct. af de tømte råstofgrave, der blev lavet om til natur. 27 pct. af arealerne blev efterbehandlet til landbrugsformål.

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet