Regioner investerer i bedre samarbejde

Der er behov for en finansieringsreform og bedre samarbejde med kommunerne, siger Danske Regioner i nyt sundhedspolitisk udspil

Udspil

Af Redaktionen | [email protected]

Danske Regioner præsenterer et sundhedspolitisk indspil, der lægger op til en bred reformering af sundhedsvæsenet. Udgangspunktet skal være befolkningens sundhed - ikke sygdom. Konkret lægger regionerne op til et opgør med en række af de dogmer og styringsredskaber, der hidtil har præget sundhedsvæsenet.

- Der er brug for at tænke fundamentalt anderledes, hvis vi skal kunne levere de ydelser, befolkningen efterspørger inden for en snæver økonomisk ramme, siger Bent Hansen (S), formand for Danske Regioner, og peger på, at regionernes oplæg er et indspil til den nye sundhedspolitik, som sundhedsministeren forventer at præsentere i løbet af foråret.

- Der er brug for en finansieringsreform, et kompetenceløft og nye samarbejdsmodeller - både med kommuner, de alment praktiserende læger og den enkelte borger og patient. I det hele taget er der brug for, at vi vender synet på sundhedspolitikken, så udgangspunktet i fremtiden bliver befolkningens sundhed og ikke dens sygdom. Det er en opgave, som vi er klar til at sætte os i spidsen for, siger Bent Hansen om hovedlinjerne.

Regionerne vil afsætte 300 millioner kroner om året til at sikre en bedre forebyggelse, behandling og opfølgning i samarbejde med bl.a. kommunerne, som har fået et tilsvarende beløb fra staten til sundhedstilbud.

 

Hovedlinjerne i regionernes sundhedspolitiske udspil:

- Der er brug for et nyt syn på sundhedspolitikken. Forebyggelse skal i fokus, middellevetiden skal op, og vi skal gøre op med ulighed i sundhed. Det vil regionerne tage ansvar for, blandt andet ved mere målrettede og differentierede indsatser.

- Regionerne vil investere i nye samarbejdsformer med kommunerne og almen praksis med henblik på bedre forebyggelse af indlæggelser.

- Sygehusene skal åbnes op og have en mere udadvendt rolle med stærkere og mere forpligtende rådgivning af både kommuner og almen praksis.

- Der er brug for en finansieringsreform, rammefinansiering skal afløse den nuværende aktivitetsafhængige finansiering.

- Der skal være stærkt fokus på fortsatte kvalitetsforbedringer, patientsikkerhed og videndeling.


Læs mere på Danske Regioners hjemmeside

 

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet