Regioner: Børn står unødigt på venteliste

Børn, der ikke hører til i psykiatrien, optager pladserne på ventelis terne, mener regioner. Det vil KL modvirke ved at styrke den psykiatriske indsats i kommunerne. 

Psykiatri

Af Sofie Flensburg | [email protected]

Efter flere måneders ventetid på udredning, bliver næsten en tredjedel af de børn, der bliver henvist til psykiatrien, sendt tilbage til kommunerne i stedet for videre i behandling.

Opgørelser fra Region Nordjylland viser, at 28 procent i 2011 blev sendt tilbage til kommunerne eller til egen læge. Og Region Midtjylland vurderer, at andelen er omkring 30 procent i den del af landet.
I sidste uge skrev Kommunen, at netop Nord- og Midtjylland har landets længste ventetider til børnepsykiatrien, og de mange unødige henvisninger er en af årsagerne, siger regionsrådsformand i Midtjylland, Bent Hansen (S).

”Kommunerne henviser simpelthen for mange,” siger han.

Indsats i kommunerne

I Danske Regioner er problemstillingen ikke ukendt. Formand for social- og psykiatriudvalget Flemming Stenild har tidligere mødt kritikken fra flere regioner, men der er endnu ikke lavet samlede opgørelser over andelen af børn, der sendes tilbage til kommunerne efter udredning.

”Der vil jo altid være nogen, der bliver sendt tilbage. Det viser jo også, at systemet virker. Men det allerbedste vil da være, at kommunerne bruger deres psykologiske og pædagogiske kompetencer til at hjælpe børnene,” siger han.

PsykiatriFonden er dog ikke begejstret for udsigten til, at færre bliver sendt til udredning. I sidste uge sagde formand Anne Lindhardt til Kommunen, at udredningen er vigtig uanset, om børnene kommer videre i behandling eller ej.

Men hos KL er man meget interesseret i at deltage i udredningen af nogle af de børn, der i dag henvises til psykiatrien.

”Kommunerne har haft rigtig gode erfaringer med satspuljeprojekter, hvor specialuddannede psykologer har taget sig af de såkaldt lette tilfælde, så de ikke skal stå på venteliste til udredning og behandling. Det er vi i fuld gang med at arbejde videre med,” siger formand for KL's børne- og ungdomsudvalg Jane Findahl (SF).

Arbejdsbyrden for psykiatrien er vokset drastisk i løbet af de senere år. Fra 2006 til 2010 steg antallet af børn og unge, der modtog behandling i psykiatrien, fra 8.485 til 21.821.

Børn & unge

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet