Regioner: Behov for klart ansvar for specialiserede tilbud

Danske Regioner afviser, at de regionale sociale tilbud drives ineffektivt. Men reformer er der brug for

SPECIALISERING

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

I Danske Regioner anerkender man evalueringens pointer om, at markedet for handlen med sociale tilbud kan være udfordret på nogle punkter. Men man genkender ikke, at regionerne skulle mangle incitamentet til at drive deres tilbud effektivt.

- Når man ser på købet af pladser ved regionale tilbud kan man se, at den på stort set alle områder er vigende. Så i den virkelighed, vi opererer i er der fuldstændigt rationelle og benhårde markedsmekanismer. Hvis ikke vi tilpasser os efterspørgelsen, må vi lukke, siger Mette Holm Sørensen, seniorkonsulent i Danske Regioner.

Hun peger samtidig på, at tallene bag evalueringens analyse stammer fra 2007, 2008 og 2009, og at der er sket en meget stor udvikling i markedsgørelsen af handlen med pladser på de sociale tilbud siden.

Saml ansvaret
Ikke så overraskende er Danske Regioner helt enige i forslaget fra evalueringen af kommunalreformen om at samle myndigheds- og finansieringsansvar for borgere med komplekse problemer og behov for en meget specialiseret indsats i regionerne. 

Vurderingen er, at markedsmekanismerne ikke kan sikre de højt specialiserede tilbud, fordi driften af dem er behæftet med stor usikkerhed og kræver et stort befolkningsgrundlag.

- Det er kun ved at lave en helt entydig ansvarsplacering for de meget højt specialiserede tilbud, at man kan sikre de nødvendige tilbud til de mennesker, som har meget komplekse problemer. Hvis ikke man lægger et klart ansvar, så er der ingen, der vil løbe risikoen. Og hvis mange har ansvaret, så er der de facto ingen, der har ansvaret, siger Mette Holm Sørensen fra Danske Regioner.

Social & sundhed

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet