Regionalkommissær: Vi overser ikke rige regioner

Selv om Europas fattige regioner står til at få en større andel af støttekronerne, så er der også fokus på at videreudvikle de rigere regioner, lover EU’s kommissær for regionalpolitik Johannes Hahn.

Prioritering

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Selv om budgetkampen for 2014-2020 endnu pågår i EU, så ser særligt regionalstøtten til de mest veludviklede regioner ud til at få en rundbarbering. Måske derfor var regionalkommissær Johannes Hahn heller ikke sen til at understrege, at EU også fremadrettet vil omfavne både de mest og mindst veludviklede kommuner, da han i sidste uge var i København.

”Vores regionalpolitik har to opgaver. Den ene er at hjælpe de mindre udviklede regioner med at nå op på niveau med resten, og det andet er at være Den Europæiske Unions finansielle redskab til at opnå de fælles strategiske mål,” forklarer Johannes Hahn, og henviser til målene i strategien ‘Europa 2020’ om flere i uddannelse og job, mere innovation, færre fattige og bedre energiudnyttelse.

”Det ville være politisk naivt at forestille sig, at alle 27 medlemslande ville forfølge de fælles mål uden økonomiske incitamenter, og derfor har vi også brug for pengene her i Danmark,” siger han.

Glemmer vækstmotoren

Danske Regioner mener bestemt heller ikke, at man skal ændre fordelingen.

”Det handler jo om, at der skal være nogle til at drive væksten, og vi tror ikke, at det er Rumænien og Bulgarien, der får EU ud af sumpen. Vi tror på de her innovative løsninger, som vi kan være med til at sætte i gang. Det er også til gavn for resten af Europa,” siger Carl Holst (V), næstformand i Danske Regioner.

De danske regioner tilhører i dag alle den rigere gruppe, men Region Sjælland vurderes i næste periode at kunne lande i en mulig ny kategori af overgangsregioner.

Formanden for KKR Midtjylland, Anders G. Christensen, kan godt se fornuften i at støtte de fattigere egne af Europa, men advarer samtidig mod konsekvensen.

”Hvis du ikke har nogen vækstmotor, så kan du heller ikke få gang i de dårligere områder. Og det vil formentligt ikke per krone give den samme udvikling, som hvis man bruger det i lande, hvor der er en vis udvikling,” siger Anders G. Christensen, byrådsmedlem i Favrskov.

Større lokalt ejerskab

Johannes Hahn slår samtidig til lyd for, at flere støttekroner skal gå direkte til landenes lokale aktører. Han mener, at mindst fem procent af budgettet meget vel kunne gå direkte til byer i Europa.

”Jeg mener, at det ville være særdeles ønskeligt, hvis det lokale niveau kunne få ansvaret for selv at administrere nogle penge for at skabe et større ejerskab på lokalt plan,” siger han.

Danske Regioner synes dog ikke, at de relativt få penge til Danmark bør deles op i for mange kasser.

”Vi synes for eksempel ikke, det er særlig smart at oprette en særlig pulje til byerne, fordi når du laver en ny administration, så koster det penge. Og vi vil gerne både fokusere på byerne og yderområderne,” siger Carl Holst (V).

Han foreslår i stedet, at de regionale vækstfora får ansvar for, at en vis procentdel af midlerne fra Regionalfonden kommer byerne til gavn, ligesom Danmark i denne periode har besluttet, at 35 procent af pengene fra EU skal være til gavn for yderområderne

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet