Regeringen vil holde på skoleresultater og normering

Indenrigsministeren vil lukke brugerinformation.dk, hvor borgere kan sammenligne alt fra skolers karaktersnit til normeringer i dagtilbud. V og K frygter for det frie valg.

Information

Af Laura Fischer Larsen | [email protected]

Et aktuelt lovforslag vil nedlægge den kommunale netportal brugerinformation.dk, og det rammer ned i brandvarme diskussioner om frit skolevalg og normeringer i daginstitutioner. Forslaget kan gøre det sværere for borgere at finde oplysninger om skolers elevtal og karaktersnit og antal pædagoger i børnehaver, hvilket de har krav på at kende. Venstre, Konservative og foreningen Skole og Forældre råber vagt i gevær.

Venstres folkeskoleordfører Karen Ellemann mener, regeringen er i gang med at underminere det frie skolevalg, når de vil putte med skolernes resultater.

”Det gør mig ked af det, at vi diskuterer, hvad offentligheden skal vide noget om, og hvad den ikke skal. Viden om skolerne er centralt for, at man som forælder kan træffe det rigtige skolevalg,” siger Karen Ellemann.

Et af argumenterne for nedlæggelsen er, at den information, der hidtil har ligget på portalen, alligevel findes på kommunale og ministerielle hjemmesider. Hverken Karen Ellemann eller foreningen Skole og Forældre, der repræsenterer forældre i folkeskolen, mener dog, informationen er særlig let tilgængelig.

”Vi har været inde og prøve at finde oplysningerne, og det er meget vanskeligt. Hvis lovforslaget går igennem, vil det forringe det frie valg på folkeskoleområdet, når sammenlignende information ikke er direkte til rådighed,” siger Jens Tovgaard fra Skole og Forældre.

15 klik og 50 sider

En mindre stikprøve foretaget af Kommunen viser, at der ikke findes sammenlignelige oversigter på kommunernes hjemmesider, men at der linkes videre til hver enkelt skole i kommunen, hvor bruger-informationen så ligger. Som regel kræver det 12-15 klik fra kommunens hovedside, før man har fundet alle de enkelte skolers oplysninger om klassekvotienter, karaktersnit med mere. I nogle tilfælde skal oplysningerne findes i en kvalitetsrapport, der er på omtrent 40-60 sider.

Ydermere kan man altid søge aktindsigt, hvis der er information, der ikke er tilgængelig. Men det er Karen Ellemann skeptisk overfor.

”Hvilken forælder til et skolesøgende barn ville tænke på at søge aktindsigt? Heldigvis lever vi i et informationssamfund. Og den information skal kunne bruges til, at man træffer et aktivt valg om det bedste skoletilbud,” siger hun.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) mener imidlertid ikke, nedlæggelsen af portalen er problematisk.

”Der er i stort omfang tale om oplysninger, som borgerne kan finde på kommunernes egne hjemmesider eller på andre portaler. Og jeg håber, borgerne tager kontakt til deres kommune, hvis ikke de kan finde de informationer, de har brug for, på kommunens hjemmeside.”

Skjulte normeringer

En anden konsekvens af lovforslaget er, at brugerinformation.dk har oplyst om antal børn per pædagog i børnehaver og vuggestuer. Med portalen af vejen vil der ikke længere findes et lovkrav til kommunerne om at oplyse om det. Det vækker bekymring hos BUPL’s formand Henning Pedersen: ”Det er jo et krav, som kommer til at mangle. Og vi gør opmærksom på det blandt andet fordi, der er forældre, som gerne vil orientere sig om institutionerne i deres lokalområde og have indblik i, hvordan personalenormeringerne ser ud,” siger han.

Den løbende debat om en ekstra pose penge på 500 millioner til bedre normeringer har afdækket, hvor vigtigt kravet også er politisk set.

”Vi diskuterer jo ofte med politikerne om, hvordan det egentlig ser ud med antal børn og voksne i daginstitutionerne. Med et krav om en platform, hvor de samlede informationer ligger, har vi et grundlag for den diskussion,” siger Henning Pedersen.

Børn & unge

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet