Regeringen vil ændre vandløbsloven

Regeringen og DF vil sikre, at kommunerne ikke kan privatisere offentlige vandløb for at spare penge. Men oppositionen og KL er kritiske.

Miljø

Af Redaktionen | [email protected]

 

Regeringen og Dansk Folkeparti vil forbyde kommunerne at nedklassificere offentlige vandløb til private for at spare penge på de trængte kommunale budgetter. 

Regeringen frygter, at private lodsejere vil blive pålagt at betale udgifterne til vedligeholdelse af vandløbene. Derudover frygter man, at private vil skulle betale erstatning, hvis vandløbet oversvømmer naboarealer, så eventuelle afgrøder tager ­skade.

”Forslaget har til hensigt at rette op på en tendens, som vi har set en del til i den senere tid, om at kommunerne i stigende grad privatiserer vedligeholdelsen af vandløb, der har offentlig interesse, og det er ikke i orden, hvis det alene sker for at spare penge,” sagde miljøminister Karen ­Ellemann (V) under førstebehandlingen af forslaget.

Dansk Folkeparti bakker op om regeringens forslag. 

”Selvfølgelig skal der være klare regler, men det er også vigtigt, at kommunerne kender deres opgave og ikke bare prøver at smutte udenom. Det nytter ikke noget at lægge regningen over til borgerne, selvom det jo er det, mange af de røde lejesvende gerne vil,” sagde miljøordfører Jørn Dohrmann.

Kommuner kritiserer

Både Socialdemokraterne, SF og Radikale er imod forslaget. Det samme er Carsten Kiss­meyer (V), borgmester i Ikast-Brande Kommune. I januar sagde han til Altinget, at han mener, at der er tale om utidig indblanding fra Folketingets side. Og han er irriteret over, at man ikke lader kommunalpolitikere selv stå på mål for den slags beslutninger.

I et høringsvar har KL givet udtryk for, at lovændringen er overflødig og uigennemtænkt. KL frygter, at det kommunale selvstyre står over for en indskrænkning, men det afviste Birgitte Josefsen fra Venstre ved førstebehandlingen.

”Kommunerne har kommunalt selvstyre, og de bestemmer selv, hvordan de vil tilrettelægge deres økonomi. Men de skal ikke have lov til at bestemme, at de så flytter udgiften over på sagesløse borgere,” sagde hun.

Socialdemokraterne har foreslået en eksperthøring om vandløbsloven, og det bakker SF op om. De to partier betragter på linje med De Radikale forslaget som en udtryk for mistillid til kommunerne. 

”I virkeligheden er det jo en skandale, at man fører sig frem på den måde i magtfuldkommenhed fra et flertals side,” sagde Johs. Poulsen (R). 

Han mener, forslaget er endnu et eksempel på, at der bliver lavet lovgivning på alt for mange områder, som man skulle holde sig langt væk fra.

”Det er noget miskmask, som hverken på det principielle eller det indholdsmæssige område kan bruges til noget som helst. Så derfor: Træk det her lovforslag, så kan regeringspartierne bevare en lille smule af deres hæder,” sagde Johs. Poulsen.

Karen Ellemann beklager den store modstand, men holder fast i, at lovforslaget er med til at skabe klarere regler:

”Det, jeg præciserer her og retter op på med det her lovforslag, er, at der er en mangel i den eksisterende lovgivning. Med det her lovforslag får vi klare regler for, hvornår kommunerne må sige, at et vandløb skal overgå til nogle private og dermed vælte vedligeholdelsesomkostningerne over på de private.”

 

Teknik & miljø

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet