Regeringen sænker diskonteringsrenten

Regeringen sænker renten, der afvejer fremtidige gevinster over for nutidige omkosninger ved offentlige projekter og investeringer

FREMSKRIVNINGER

Af Redaktionen | [email protected]

På baggrund af bl.a. en gennemgang af den faglige litteratur på området og de samfundsøkonomiske diskonteringsrenter, der anvendes i sammenlignelige lande, er der truffet beslutning om, at der fremover anvendes en lavere og faldende samfundsøkonomisk diskonteringsrente.

Det meddeler finansminister Bjarne Corydon (S) i en pressemeddelse.

Fremadrette vil der ved projektvurderinger blive anvendt en samfundsøkonomisk diskonteringsrente på 4 pct. i de første 35 år, på 3 pct. for årene mellem år 35 og år 70 og på 2 pct. for årene efter år 70.

- Jeg er glad for, at der nu er fundet en faglig forsvarlig løsning på spørgsmålet om den samfundsøkonomiske diskonteringsrente, der bringer vores beregningsforudsætninger på linje med de niveauer, der anvendes i landene omkring os, siger Bjarne Corydon.

- Efter min mening sikrer den nye diskonteringsrente en fin balance, hvor fremtiden på den ene side tillægges en rimelig vægt, når vi ser på fx investeringsprojekter med meget lang levetid, mens vi på den anden side begrænser risikoen for at træffe beslutninger, der viser sig at medføre et samfundsøkonomisk underskud.

Den samfundsøkonomiske diskonteringsrente er fastsat i Finansministeriets vejledning i samfundsøkonomiske vurderinger og har i de senere år været 5 pct., uanset levetiden af det projekt, der blev vurderet.

krn

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet