Regeringen overlader prekær storpolitik til ét byråd

Politikere og grønne organisationer verden over strides heftigt om udvindinger af skifergas. Herhjemme har regeringen lagt beslutningsansvaret for landets første prøveboring i hænderne på 31 mand i Frederikshavns Byråd

Skifergas

Af Lærke Cecilie Lindegård | [email protected]

I næste uge samles byrådsmedlemmerne i Frederikshavn for teknisk set at stemme for eller imod en længe ventet VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet), som kommunen er lokal miljømyndighed på. Bliver VVM-undersøgelsen godkendt af et byrådsflertal, vil der være fri adgang for den franske energivirksomhed Total til at påbegynde prøveboringer efter skifergas i Vendsyssel i et område mellem Dybvad og Brønden. Boringer af en type, som aldrig før har været foretaget i dansk undergrund og som ifølge en række grønne organisationer er ganske kontroversielle.

Netop derfor handler sagen ikke blot om lokalpolitik og miljøpåvirkninger i nærområdet, men om national og international energipolitik, og om hvordan Danmark skal forholde sig til de - muligvis enorme ressourcer - man er på vej til at kortlægge.

I Frederikshavn er Anders Brandt Sørensen (S), formand for Plan- og Miljøudvalget, fortørnet over, at en så stor beslutning bliver lagt i hans hænder.

- Det er rigtig ubehageligt at tænke på, at det nemt kan blive forstået som, at vi tager stilling til en kæmpe energipolitisk beslutning. Men det vi forholder os til er kun, om VVM-undersøgelsen er saglig. Og der kan jeg ikke sige andet end, at det vil være miljømæssigt forsvarligt at lave en prøveboring, siger han til dk-teknik.

DN: Ikke tiltro til VVM
Derfor virker det også sandsynligt, at der på byrådsmødet onsdag den 25. juni kan mønstres et flertal for VVM-undersøgelsen blandt de 31 kommunalpolitikere. I Plan- og Miljøudvalget sidder tre socialdemokrater og to Venstre-folk, der allerede har givet opadvendte tommelfingre, og selvom politikerne ikke er underlagt partidisciplin i den pågældende sag, så skal i alt otte S- og V-folk stemme imod for at danne nej-flertal.

- Det her er en af de største danske klimabeslutninger, jeg kan komme i tanker om i nyere tid, og det er et prekært spørgsmål i Folketinget. Derfor kan jeg ikke undgå at tænke, om det bare er belejligt at lade os stå med aben, siger Anders Brandt Sørensen (S) til dk-teknik.

Danmarks Naturfredningsforening har også langet ud efter den kattepine, som regeringen stiller kommunen i. Og på Folkemødet på Bornholm i weekenden, hvor skifergas var til debat under et arrangement, lod en tilskuer fra Danmarks Naturfredningsforening da også vide, at den foreliggende VVM-undersøgelse er både fejl- og mangelfuld.

- Vi skal ikke have tiltro til VVM’en. Den beskriver blandt andet et område som værende uden drikkevandsinteresser, men det er ikke sandt. Der er bare ikke særlige drikkevandsinteresser, lød kommentaren.

Pisket en stemning op
Overordnet set er både Greenpeace og Danmarks Naturfredningsforening stærkt imod, at de danske politikere allerede tilbage i 2010 under VK-regeringen gav tilladelse til, at Total E&P og den statslige Nordsøfond under Erhvervs- og Vækstministeriet fik licens til at efterforske skifergas i to områder i Danmark - Nordsjælland og Nordjylland.

For som Greenpeaces energi- og klimakonsulent Tarjei Haaland pointerede under Folkemødedebatten, er der en grundlæggende disharmoni mellem regeringens ambition om, at Danmark skal være fri af fossile brændsler i 2035 samtidig med, at den iværksætter dyre prøveboringer efter endnu en type fossil energi, som skifergas er.

Derudover peger klimaorganisationerne på en række miljøskadelige konsekvenser, som selve boringerne kan forårsage. Blandt andet frygter man for de store vandmængder og kemikalier, som anvendes til såkaldt fracking, som er metoden til at indvinde skifergassen, og som ifølge organisationerne er sket på uforsvarlig vis og i stor udstrækning i USA.

Men hos Nordsøfonden mener direktør Peter Helmer Steen, at debatten om skifergasindvinding er røget ud af proportioner.

- Der er pisket en stemning op omkring skifergas, som er meget voldsom. Se bare på England, hvor der har været en enorme protester (i forbindelse med en række boringer i det nordlige England, red.). Men jeg vil godt slå fast, at EU-Kommissionens undersøgelse viser, at vi i Europa og i Danmark har regelsæt, som er tilstrækkelige til at foretage boringerne. Og vi får under ingen omstændigheder lov til at putte en masse kemi ned i undergrunden, uden at den er godkendt.

Den 25. juni tager Frederikshavn Byråd stilling til, om de vil godkende VVM-undersøgelsen, der giver grønt lys til Danmarks første prøveboring efter skifergas.

Energi & forsyning

Klima

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet