Regeringen investerer milliarder i grønne job

En massiv grøn satsning på 1,7 mia. kr. skal skabe arbejdspladser ved at løse nogle af de miljøudfordringer, som Danmark og hele verden kæmper med

Finanslov 2013

Af Redaktionen | [email protected]

Finansloven for 2013 rummer halvanden milliard kroner til initiativer på det grønne område fra 2013-15 samt 200 millioner kroner til forskning i blandt andet grøn økonomi.

 Milliardsatsningen skal blandt andet gøre Danmark endnu dygtigere til at udvikle og sælge grøn teknologi til udlandet. Danske miljøteknologivirksomheder beskæftiger i dag 40.000 ansatte. Hvis væksten i den grønne eksport kan bringes tilbage på samme niveau, som den havde før krisen, vil det skabe godt 3.000 nye grønne jobs.

I 2013 er der afsat 95 mio. kroner til at støtte udvikling, test og demonstration af grøn teknologi. Der er tale om næsten en fordobling i forhold til sidste år, og dermed kan både mindre virksomheder og meget store projekter få gavn af ordningen.

- Danske virksomheder skal være blandt verdens bedste til at løse de miljøudfordringer, vi står over for. Vi skal leve af alt fra kloakledninger og oversvømningsbassiner til vindmølleparker og avancerede luftfiltre. Derfor investerer vi nu milliarder i at skabe viden og teknologi, der kan støtte udviklingen af en grøn økonomi. Det er opskriften på fremtidens job, siger miljøminister Ida Auken (SF).

Af de mere end 1,5 mia. kroner er der 380 mio. kr. i perioden 2013-2015, der fortsat er uudmøntet. Udmøntningen skal aftales med Enhedslisten.

Regeringen og Enhedslisten har også afsat 35 mio. på finansloven for 2013 til at styrke omstillingen til grøn økonomi ved at udnytte ressourcerne bedre. Danmark producerer ca. 14 mio. tons affald om året, og der er rigtig mange uudnyttede ressourcer i affaldet. Samtidigt skal affaldsmængderne ned. Derfor er der afsat penge på finansloven for 2013 til at styrke udnyttelsen af ressourcerne i affaldet.

- Hvad der var affald i går, er værdier i morgen. Vores affald indeholder masser af værdifulde ressourcer, hvoraf store dele er importerede. Dem skal vi udnytte bedre. Af hensyn til både økonomien, miljøet og konkurrenceevne, siger miljøordfører Lone Loklindt (R).

Midlerne vil blive fokuseret på områder, hvor der er størst potentiale for vækst og beskæftigelse. Det drejer sig blandt andet om udvikling af teknologi inden for vand, ressourcer og klimatilpasning. Eksempelvis forventes det globale forbrug af vand at stige med 50 procent frem mod 2030, og der kan være store beløb at hente, hvis danske virksomheder kan udvikle flere grønne løsninger.

tsp

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet