Regeringen giver sig. Højere anlægsramme bevilliget

Kommunerne får efter lang tids kamp lov til at investere to mia. kr. mere i anlæg næste år, end økonomiaftalen lagde op til

ANLÆGSLOFT

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne kan hæve anlægsinvesteringerne med to mia. kr. i valgåret 2013. Dermed kan kommunernes anlægsinvesteringer i 2013 udgøre godt 18 mia. kr, oplyser Finansministeriet i en pressemeddelse. Dette skal endeligt bekræftes af KL's bestyrelse torsdag den 17. januar.

Regeringen og KL aftalte i juni 2012 en ramme for kommunernes serviceudgifter i 2013 på 231,6 mia. kr. samt et loft over de kommunale anlægsinvesteringer i 2013 på 15,5 mia. kr.

Med kommunernes budgetter for 2013 prioriterede kommunerne et højere niveau for anlægsudgifterne på 0,6 mia. kr. mod et tilsvarende lavere niveau for serviceudgifterne.

Der har gennem den senere tid været en drøftelse af muligheden for, at kommunerne kan hæve deres anlægsinvesteringer i 2013 yderligere. Det skal ses i sammenhæng med en forventning om, at kommunerne vil have lavere serviceudgifter i 2013, hvilket giver plads til at øge anlægsinvesteringerne.

Anlæg op, service ned
Det er en forudsætning for de øgede anlægsinvesteringer, at kommunernes regnskab 2013 for service og anlæg under ét er i overensstemmelse med budgetterne. Regeringen og KL vil i fællesskab følge udgiftsudviklingen i 2013 tæt med henblik på at sikre, at denne forudsætning overholdes.

- Regeringen og kommunerne ønsker at øge niveauet for anlægsinvesteringerne i 2013. Det har vi igennem en længere periode diskuteret med KL. Beslutningen er nu blevet, at kommunerne kan bruge to mia. kr. mere på anlægsinvesteringer i 2013, siger Bjarne Corydon i  pressemeddelsen fra Finansministeriet

Økonomi- og Indenrigsminister Margrethe Vestager (R) har tidligere været åben over for at forhandle om at et mindreforbrug på servicen skulle kunne bruges på anlæg. Hun understreger, at den samlede ramme fra økonomiaftalen fortsat skal overholdes.

- Regeringen har klart tilkendegivet, at kommunernes regnskaber for 2013 skal leve op til den samlede ramme for service og anlæg, som vi aftalte med økonomiforhandlingerne for 2013. Derfor vil regeringen nøje følge udviklingen i den kommunale økonomi i løbet af 2013, siger Margrethe Vestager.

KL, nu skal der gang i væksten
I KL kvitterer formand Erik Nielsen (S) for regeringens nye linje. Her er man helt på det rene med, at det ikke er et frikort til at hæve de samlede offentlige udgifter, men kun til at 'veksle' service til anlæg.

- Men det har været vigtigt for KL at sikre, at de øgede anlægsinvesteringer ikke samtidig betyder, at aftaleniveauet for serviceudgifter sænkes, fordi det fremadrettet vil kunne medføre et generelt lavere niveau i serviceudgifterne og yderligere besparelser, siger Erik Nielsen.

Han mener den udvidede anlægsramme vil skabe både vækst og arbejdspladser. Dog ikke lige fra den ene dag til den næste.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at sætte gang i væksten. Og der er umiddelbart en del projekter, der kan sættes i gang ude i kommunerne. Andre anlægsprojekter tager længere tid at få planlagt, fx på grund af udbud og projektering. For det er store anlæg, vi taler om, når det handler om byggerier af daginstitutioner, skoler og plejehjem, siger Erik Nielsen.

Teknik & miljø

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet