Regeringen fremmer frivilligt arbejde

Nye puljer skal give frivilligt arbejde vind i sejlene. Puljerne kan søges til frivilligcentre, der skal hjælpe frivillige borgere og foreninger

Af Redaktionen | [email protected]

I dag har Danmark cirka 45 frivilligcentre, men står det til regeringen skal det tal øges. Derfor opretter social- og integrationsministeriet nu en pulje, som kommuner og andre kan søge til at etablere nye frivilligcentre.

Pengene kan søges af alle, der påtænker at starte et nyt frivilligcenter. Det kan f.eks. være nøglepersoner i frivillige foreninger, nøglepersoner i kommuner på politisk- og embedsmandsniveau eller enkeltpersoner med erfaring inden for det frivillige område.

Frivilligcentrenes mål er at gøre de frivillige foreningers liv nemmere: Her kan foreninger få sparring på f.eks. fundraising og rekruttering. De kan deltage i kurser og låne lokaler til generalforsamlingen eller næste bestyrelsesmøde.

Samtidigt synliggør frivilligcentrene det frivillige arbejde lokalt for at engagere endnu flere mennesker i det arbejde foreningerne udfører.

Hjælp til kommunerne
Tidligere erfaringer viser, at frivilligcentrene gavner kommunerne, fordi de frivillige foreninger mere systematisk bliver inddraget i kommunernes løsninger af opgaver på det sociale område.

Et krav for at få pengene er dog, at kommunerne yder en medfinansiering. Det første år kan man således få 510.000 kr. mod krav om 190.000 kr. i kommunal medfinansiering. Det andet år yder staten 430.000 kr., hvis kommunen lægger 270.000 kr.

Kommunernes tilskud kan udover kontant støtte også være støtte i form af husleje af de lokaler, som kommunen for eksempel stiller til rådighed.

Såfremt ansøger modtager tilskud, skal tilskudsmodtager være omdannet til enden en frivillig forening eller selvejende institution pr. 1. januar 2013.

Ansøgningsfrist er 13. august 2012.

srl

 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet