Regeringen forenkler behandlingen af byggesager

Som en af to administrative lettelser undgår kommunale sagsbehandlere fremover at skulle godkende de samme telte, scener og tribuner, hver gang de flytter til et nyt sted

Bureaukrati

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Godkendelser til transportable konstruktioner og kontrol af installatører, der har udført gas-, vand- eller afløbsinstallation bliver nu forenklet.

De to administrative lettelser inden for den kommunale byggesagsbehandling er led i regeringens arbejde for at gøre det mindre bureaukratisk at drive virksomhed.

Blandt andet vil regeringen indføre en certificeringsordning, der betyder, at midlertidige konstruktioner som telte, scener og tribuner i fremtiden kan få en mere permanent certificering. Det betyder, at cirkusteltet eller festivaltribunen ikke behøver at få en ny byggetilladelse ved hver opsætning.

- Det hilser vi særdeles velkomment. Det vil bestemt være en lettelse, fordi der er mange på specielt festivalområdet, der gør de samme ting igen og igen, og som det er i dag, skal man ligesom starte forfra hver gang, siger formand Jesper Nordahl fra Dansk Live, der er en interesseorganisation for spillesteder og festivaler.

Umulige regler
Teltbranchen har selv tidligere vurderet, at der hvert år opstilles cirka 10.000 transportable konstruktioner, der vil blive omfattet af de nye regler. Flere gange har Festivaldanmark da også påpeget, at de nuværende regler slet ikke fungerer i praksis. Blandt andet i artiklen "Umuligt at overholde scenetilladelser" i avisen Kommunen i november 2010.

Det nye forslag betyder en ændring af byggeloven, der forventes fremsat i februar 2013. Herefter skal der ske en udmøntning af reglerne, der forventes at kunne træde i kraft i sommeren 2014, dog med en overgangsperiode.

Mindre kontrol af installatører
Samtidigt afskaffer regeringen kommuners pligt til at kontrollere autorisationskravet for installatører, der har udført gas-, vand- eller afløbsinstallationer.

Hidtil har kommunen skullet slå installatørens navn op i Sikkerhedsstyrelsens Autorisationsregister for at kontrollere, at installatørens autorisation er gyldig.

Københavns Kommune har anslået, at der i kommunen bruges knap et halvt årsværk på denne opgave.

Vejledning til borgere
I stedet vil regeringen lave en grundig vejledning til borgere og virksomheder om, at det er et krav at bruge autoriseret vvs-installatør eller autoriseret kloakmester i det kommende landsdækkende digitale ansøgningssystem, Byg og Miljø.

Forslaget gennemføres ved en ændring af gasloven i folketingsåret 2013/2014.

Ud af 40 forslag til administrative lettelser fra Virksomhedsforum for Enklere Regler gennemføres 24 af forslagene helt, 10 gennemføres delvist og seks forslag gennemføres ikke.

Læs mere om de enkelte forslag og ændringer her.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet