Regeringen flytter opgaver hjem til kommunerne

Regeringen fører et iøjnefaldende ideologisk opgør i spørgsmålet om fordeling af opgaver mellem den offentlige og private sektor. Men de forsømmer kommunikationen, påpeger ekspert

Kursskifte

Af Sine Riis Lund | [email protected]

En rød regering med en blå politik. Sådan er regeringen blevet karakteriseret i dens første leveår, men på i hvert fald et punkt gør regeringen markant op med den borgerlige politik.

I regeringens lovprogram for næste folketingsår kan man blandt andet læse, at regeringen vil fjerne krav om udbudsstrategier, mindske fritvalgsordninger, fjerne pligt til at annoncere en række opgaver, nedsætte tilskud til private høreklinikker og styrke kommuners og regioners mulighed for både at deltage i selskaber og udføre opgaver for hinanden uden først at gå i udbud.

”Vi har set Venstre været meget stærkt fremme og har brugt staten meget offensivt til at fremme de private løsninger, og nu ser vi så en socialdemokratisk ledet regering, der både ideologisk og pragmatisk set begynder at trække i en anden retning,” siger analysechef Jens Jonatan Steen fra Cevea, der glæder sig over opgøret med ”privatiseringshysteriet”.

Også Cepos har bemærket drejningen.

”Det her område er blevet politisk aktiveret, hvor vi som et gennemgående tema ser en svækkelse af de kræfter, der skal lede kommuner og regioner til at få opgaverne løst de steder, hvor de får mest for pengene,” fortæller forskningschef Henrik Christoffersen.

Overraskende drejning

De mange lempelser på specifikt udbudsområdet skal formentligt forklares ud fra to faktorer, mener professor og velfærdsforsker Bent Greve fra Roskilde Universitet.

”Jeg tror, der er ideologiske overvejelser omkring grænsen mellem offentlig og privat, men jeg tror også, det kan afspejle en vurdering af, at man måske nogen steder er gået for langt og har brugt for mange administrative kræfter på at lave udbud,” siger han.

I flere af de lovforslag, der for nylig er blevet fremsat, kan man i bemærkningerne læse, at regeringen ikke ønsker at afskaffe konkurrenceudsættelse, men at det er et led i regeringens indsats for at afbureaukratisere.

Det argument køber Henrik Christoffersen dog ikke helt som hovedårsag.

Han tvivler på besparelsespotentialet ved at afbureaukratisere netop på disse områder, fordi han ikke er overbevist om, at kommunerne altid vil vælge de mest økonomiske løsninger, når de ikke i samme grad bliver presset til at tænke i udbud og konkurrence.

I det hele taget er Henrik Christoffersen ganske forbløffet over kursskiftet, fordi forskning viser, at udlicitering ikke er et partipolitisk anliggende ude i kommunerne, ligesom riget fattes penge.

”Det er lidt overraskende for mig med den politiske drejning på det her felt, og jeg synes ikke ligefrem, det var venteligt, at spørgsmålet om konkurrenceudsættelse ville blive problematiseret på den måde, som det ser ud for øjeblikket,” siger Henrik Christoffersen.

Kun regeringens indsats for at fremme offentlig-private partnerskaber synes at gå i den modsatte retning, men SF begrunder det på sin hjemmeside som en mulighed for, at det offentlige kan øge sin indflydelse på det private erhvervsliv.

Hidtil har regeringen ikke gjort meget for at fortælle offentligheden om kursskiftet, og det undrer ekstern lektor i politisk kommunikation fra Roskilde Universitet, Rasmus Jønsson.

Fortællingen mangler

”Der ligger jo en rød fortælling i det her, som de slet ikke har udnyttet og fået ud over rampen. Jeg tror ikke, det er et bevidst valg om, at man ikke synes, det er en god historie, men at det simpelthen er manglende overblik og evner i forhold til at få fortalt denne historie,” siger han.

Jens Jonatan Steen tror den manglende fortælling hænger sammen med, at meget lige nu drukner i de brede velfærdspolitiske diskussioner, ligesom det kan være en svær fortælling, når borgerne allermest er optaget af, om deres velfærd forsvinder eller ej.

Når det er sagt, så mener han også, at den manglende kommunikation falder tilbage på regeringen selv.

”Man kan stille spørgsmålet til regeringen, hvorfor de ikke har gjort mere ud af det her, hvor de rent faktisk har bidraget til at lave nogle ideologiske opgør. Så det handler måske også om, at regeringen skal være bedre til at fejre deres succeser, hvor de nu er,” siger Jens Jonatan Steen.

Skab fortællingen

Da den nye formand for SF Annette Vilhelmsen holdt tale ved sin tiltrædelse i Den Sorte Diamant i København, gjorde hun det klart, at SF er imod den privatiseringsbølge, som ”ikke mindst Lars Løkke stod for”.

Mange af regeringens initiativer vil blive gennemført det næste halve år, og derfor kan SF og resten af regeringen meget vel bruge efteråret til at skabe en fortælling om den nye kurs, mener Rasmus Jønsson.

”Hvis man sammenholder det med, at regeringen konstant bliver beskyldt for at være blå og ikke have en evne til selv at få politik igennem, så ligger der en oplagt mulighed i at få lagt en indsats på det her område og få fortalt, at man faktisk får politik igennem og arbejder i en rød retning,” siger Rasmus Jønsson.

Kommunikation

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet