Regeringen afsætter 17 mio. kr. til sundhedsdata

Der afsættes 9 mio. kr. i 2014 og 8 mio. kr. i 2015 til at etablere én effektiv indgang til nationale sundhedsdata. Også andre sundhedstiltag får støtte

Vækstplan

Af Redaktionen | [email protected]

Regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har i Aftale om en vækstplan afsat i alt 150 mio. kr. i perioden 2014-2015 til en styrket indsats for vækst på erhvervsområder med international konkurrencekraft.

På sundhedsområdet betyder det støtte til følgende initiativer, der kommer fra vækstplanen for sundheds- og velfærdsløsninger:

- Der afsættes 9 mio. kr. i 2014 og 8 mio. kr. i 2015 til at etablere én effektiv indgang til nationale sundhedsdata for nationale og international aktører med henblik på at skabe bedre muligheder for at udnytte forsknings-, udviklings- og erhvervspotentialet i de danske sundhedsdata.

- For at fremme en totaløkonomisk tilgang til indkøb på sundheds- og velfærdsområdet afsættes der 2 mio. kr. i 2014 og i 2015 til udvikling af regnemetoder for arbejdskraftbesparelser og totaløkonomi ved indkøb af nye løsninger på sundheds- og velfærdsområde.

- Der afsættes 2 mio. kr. i 2014 og 1 mio. kr. i 2015 til at fremme en bedre og mere effektiv opgaveløsning i kommunerne ved at inddrage private leverandører i løsningen af velfærdsopgaverne samt et offentlig-privat innovationspartnerskab til udvikling af konkrete løsninger i ældreplejen eller på social- og sundhedsområdet.

- For at fremme brugen af internationale standarder afsættes 1,0 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i 2015 til at medfinansiere dansk varetagelse af internationale sekretariater, der er særligt perspektivrige for dansk erhvervsliv. Danske aktører vil så kunne trække på internationale eksperters viden om markeder og teknologier, samtidig med at de vil få større direkte indflydelse på indholdet af standarderne.

- Der afsættes 2 mio. kr. i 2014 og 1,5 mio. kr. i 2015 til en styrket eksportfremmeindsats for virksomheder inden for sundheds- og velfærdsområdet med flere sundhedseksperter og tematiserede eksportfremstød.

- For at styrke investeringsfremmeindsatsen for virksomheder inden for sundheds- og velfærdsområdet afsættes der 3 mio. kr. i 2014 og 2 mio. kr. i 2015.

- Der afsættes 1 mio. kr. i 2014 til at udbygge den it-baserede markedsføringsplatform, som markedsføringskonsortiet 'Healthcare Denmark' er ved at etablere.

srl

Social & sundhed

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet