Regeringen åbner for ubegrænsede sanktioner

I den forestående budgetlov vil regeringen fjerne den maksimumsgrænse, der tidligere har været for overskridelser i regnskabet. Det vil give stor usikkerhed for kommunerne, mener KL.

Budgetlov

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Det bliver øje for øje og tand for tand, hvis kommunerne de kommende år overskrider deres regnskaber. I regeringens nye budgetlov, der forventes førstebehandlet i denne uge, er der nemlig ikke et loft for størrelsen af regnskabssanktioner.

KL hæfter sig i et høringssvar ved, at der i den hidtidige lovgivning har stået, at kommunerne maksimalt kan blive trukket tre milliarder kroner i betinget bloktilskud. Og sådan bør det vedblive, da det fjernede loft vil skabe stor usikkerhed i kommunerne, forklarer chefkonsulent Rasmus Brask fra KL.

”Hvis der kommer en sanktion på over tre milliarder kroner, så er det jo altså rigtigt, rigtigt mange penge, der skal betales tilbage til staten, og det er ikke alle kommuner, der har de penge liggende på kistebunden,” siger Rasmus Brask, og påpeger, at den enkelte kommune ikke blot er afhængig af sin egen økonomi, men også hvordan de 97 andre kommuner disponerer.

Trussel er rigelig stor

I Økonomi- og Indenrigsministeriet har man dog ikke så meget tilovers for bekymringerne i KL. I et notat sendt til Folketingets Kommunaludvalg gør ministeriet det således klart, at man ikke finder det hensigtsmæssigt at indføre en maksimumsgrænse for sanktionerne.

”Det er netop afgørende at undgå store overskridelser af de aftalte udgiftsrammer, og en maksimumsgrænse på f.eks. 3 mia. kr. ville kunne opfattes som en form for rabat på sanktionerne i tilfælde af, at udgiftsrammen blev overskredet med mere end 3 mia. kr.,” skriver ministeriet.

Men det synspunkt forstår man ikke helt i KL.

”Bare tre milliarder kroner er i sig selv så stor en regning, at mange kommuner vil komme i alvorlige problemer. Den trussel, der skal ligge i det her sanktionssystem, så det får en reel virkning, den er rigeligt stor med tre milliarder kroner,” siger Rasmus Brask.

År 2009 spøger

Han forventer ikke, at problematikken bliver aktuel de kommende år, men man skal alligevel ikke langt tilbage i historien for at se diskussionens aktualitet. I 2009 overskred kommunerne således deres budgetter med cirka fem milliarder kroner. Netop det år eksisterede der ingen sanktion, og derfor fik det ingen konsekvenser. Med den nye budgetlov vil kommunerne selv fuldt ud skulle bære en overskridelse på fem milliarder.

Borgmester i Albertslund Steen Christiansen (S) mener, det er væsentligt at få fjernet den ubegrænsede sanktion.

”Lige nu er der i høj grad ansvarlighed i kommunerne, og det vil der også være de næste mange år, så på den måde er det selvfølgelig knap så vigtigt. Men det, man skal tage højde for, er, hvad hvis nu det sker. Så bliver det jo interessant,” siger han.

Kommunerne er imidlertid ikke helt ubekendte med en ubegrænset sanktionstrussel. I foråret 2011 blev den eksisterende bestemmelse midlertidigt sat ud af kraft og afløst af en ordning, der indeholdt en delvis kollektiv og delvis individuel sanktion. I denne ordning var der heller ingen øvre grænse for en eventuel sanktion, og det er til dels denne ordning, der nu lægges op til at gøre permanent, og som regeringen, Venstre og Konservative har aftalt at stemme for.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet