Regeltyranni bremser offentlig-privat samspil

Komplicerede og ufleksible regler er den væsentligste hindring for offentlig-privat samarbejde, OPS. Det mener ledere fra begge sider, viser ny undersøgelse.

Samarbejde

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Det er lidt af et forhindringsløb, når offentlige og private virksomheder skal arbejde sammen. De mange krav og regler til begge parter er en stor udfordring, når der skal sættes et samarbejde i gang.

Det viser en ny undersøgelse fra Center for Ledelse, CfL, der er en virksomhed med uddannelse, rådgivning og netværk som kerneområder. Hele 45 procent af de adspurgte ledere mener, at det er mængden af regler, der er den største hurdle i forhold til at få et samarbejde op at stå.

Det er Adam Hey, afdelingschef for udbud og indkøb i Frederiksberg Kommune, enig i.

”Det må jeg nikke genkendende til. Det er jo ingen hemmelighed, at de mange bøvlede procedurer gør det besværligt, fordi der er så meget formalisme på området,” siger Adam Hey, som mener, at hele systemet er bygget meget stift og ufleksibelt op:

”Spillereglerne bliver komplekse på grund af de mange formkrav. Det kræver mange ressourcer hos både kommune og virksomhed,” fortæller han.

Nyt land
Det overrasker ikke Ole Helby Petersen, der forsker i offentlig-privat samspil ved AKF, at reglerne udgør den største barriere. Men han understreger, at det samtidig skyldes, at feltet er så relativt uudforsket.

“Offentlig-privat samarbejde eller partnerskab er nyt land for mange. Det er et felt under opbygning, og det tager simpelthen tid at få styr på alle de regler, både for det offentlige og private”
Ole Helby Petersen, forsker, AKF

”Offentlig-privat samarbejde eller partnerskab er nyt land for mange. Det er et felt under opbygning, og det tager simpelthen tid at få styr på alle de regler, både for det offentlige og private,” siger Ole Helby Petersen. 

Der er også bred enighed blandt lederne om, at forskellige målsætninger med samarbejdet kan være en hæmsko. 31 procent af lederne tilslutter sig dette.

”Hvis et samarbejde for alvor skal blive til noget, er der behov for, at man forstår og accepterer hinandens målsætninger og bruger det på en måde, så det giver en form for win-win situation,” siger Ole Helby Petersen. 

Offentlig modstand
Det er ikke alt, de offentlige og private ledere er enige om. 30 procent af lederne i det private oplever en barriere i form af offentlige medarbejderes usikkerhed og modstand over for samarbejdet, mens det kun gør sig gældende for 15 procent af de offentlige ledere. Ole Helby Petersen vurderer, at det primært bunder i forestillinger frem for fakta.

”De offentlige medarbejdere siger, at de er klar og ikke er modstandere af den form for samarbejder. Det kunne tyde på, at det mest er en forestilling hos det private om en modstand, som måske ikke er der,” siger han.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet