Rebild holder balancen

Først i 11. time faldt de sidste brikker på plads til næste års budget. Et enigt byråd fastholder, næsten, dette års forbrug.

Tema: økonomi

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

På trods af afslag fra Indenrigsministeriet var skattestigninger stadig på dagsordenen, da Rebild byråd mødtes for at vedtage næste års budget. Men en kattelem åbnede sig i sidste øjeblik med alternativer til at pålægge sig selv og de øvrige kommuner økonomisk straf.

En lille frit lejde-ordning faldt på plads med mulighed for at justere på grundskylden og hente de marginale få millioner, som manglede for at få skabt balance mellem de ønskede udgifter og indtægterne.

”Det var trods alt rede penge, frem for hvis vi havde lavet en skattestigning , der både skulle sende penge til Christiansborg og også ville pålægge de øvrige kommuner en bod. Det indså byrådet heldigvis i sidste øjeblik, at borgerne måske ikke ville synes, var den bedste løsning,” siger Rebilds borgmester, Anny Winther (V).

Ud over den afsluttende uenighed om skatten fremhæver hun dog, at byrådet havde gået i takt siden juni, hvor de indledende faser til budgettet startede.

Hvis man ser bort fra nye krav i lovgivningen og de konjunkturbestemte tilskud, så holder Rebild stort set nulvæksten. Økonomiudvalgets udgifter bliver skåret en smule, og der ryger et par millioner fra kultur- og fritidsområdet. Men det er det. På den samlede ramme.

Huller skal lappes

Til gengæld sker der omprioriteringer for hen ved 30 millioner kroner på tværs af stort set alle områder. Så Anny Winther erkender, at nogle borgere vil opleve besparelser, mens andre vil opleve en højere service.

Det er sundhedsområdet og særligt det specialiserede socialområde, hvor der er behov for at udvide den økonomiske ramme. De seneste år har budt på et stort træk på kommunens kassebeholdning, og det forklarer Anny Winther med, at netop det specialiserede socialområde har haft ekstra udgifter.

”Vi retter op på vores kassetræk ved at omprioritere inden for alle områder. Nu laver vi eksempelvis en omstilling af administrationen, og nogle af de penge, der udløses her, bruges så til at lappe andre huller,” siger Anny Winther

Giv og tag

Det har været svært at ramme den rette niveau for budgettet på det specialiserede socialområde. Og samtidig med, at der tilføres flere penge, forklarer Anny Winther at kommunen også arbejder på at få bragt udgifterne ned.

”På den ene side har vi skullet tilpasse de økonomiske rammer til de udgifter, der er på området. Og på den anden side har vi skullet tilpasse forbruget på området til de økonomiske rammer. Det er den øvelse, vi har skullet igennem,” siger Anny Winther.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet