Rapport viser kommende planer for 'tvangdigitalisering'

Obligatorisk digital selvbetjening af blandt andet lægevalg og opkrævning af kommunale restancer skal være med til at sikre effektiviseringer for 900 mio. kr. viser længe ventet rapport

SELVBETJENING

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Efter flere måneders forsinkelser offentliggjorde Digitaliseringsstyrelsen tidligere i dag en rapport fra konsulentvirksomheden Boston Consulting Group om potentialet ved obligatorisk digital selvbetjening på 63 konkrete serviceområder.

Mens kommunerne allerede nu er ved at implementere for første bølge af den store fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, der frem mod 2015 skal lede 80 pct. af al kommunikation mellem det offentlige borgerne over i digitale kanaler, så kan du nu for alvor også begynde at ruste sig til de kommende års bølge to, tre og fire.

For kommunerne handler det om 26 områder, for staten 27 og for Udbetaling Danmark 10 områder.

Analysen fra Boston Consulting Group viser, at dobbelt så mange henvendelser samlet set skal være digitale om tre år i forhold til i dag, hvis målsætningen om et digitalt offentligt Danmark i 2015 skal nås. I 2013 bliver det blandt andet obligatorisk at vælge læge og anmelde cykeltyveri på nettet.

 

Politisk målsætning
Konsulentvirksomheden har i samarbejde med staten, kommunerne og regionerne gennemført en analyse, der viser, hvordan målsætningen i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi om, at 80 pct. af al relevant kommunikation mellem borgere og virksomheder og den offentlige sektor skal foregå digitalt fra udgangen af 2015, kan realiseres.

 I dag er det ca. 40 pct. af borgernes henvendelser til det offentlige, der foregår via digitale kanaler. Med analysen er der udarbejdet en overordnet plan for, på hvilke områder borgerne frem mod 2015 skal bruge computeren i stedet for at udfylde papirblanketter. Planen peger på 63 serviceområder, som ved digitalisering vil øge digitaliseringsgraden til 84 pct.

Dermed ligger det også klart, hvilke områder, som den offentlige sektor i de kommende år skal fokusere på, hvis strategiens målsætning skal nås. Overgangen fra papirblanketter til digital selvbetjening kommer til at foregå trinvist, så en ny bølge af selvbetjeningsløsninger hvert år bliver digital frem mod 2015.

Lægeskift, anmeldelse af cykeltyveri, ægteskabserklæring og indberetning af forskudsopgørelse er bare nogle af de områder, som myndighederne arbejder med at gøre obligatorisk digitale for borgerne fra 2013.

Spar en lille milliard
Samlet set kan samfundet spare op imod 900 mio. kr. om året, når det sidste af de 63 kortlagte serviceområder er digitaliseret. Pengene spares ved, at myndighederne fx ikke længere manuelt skal indtaste oplysninger og ringe tilbage til borgeren, ligesom arbejdet med bedre og mere brugervenlige løsninger bidrager til en mere effektiv betjening af borgeren.

 

Der udestår yderligere validering på enkelte områder, blandt andet som følge af omorganiseringer, ændret opgavestruktur, mv., der bliver obligatorisk digitale i 2014. Regeringen træffer i 2013 beslutning om, hvilke områder, der skal gøres obligatoriske i 2014, hvilke områder, der skal valideres yderligere og på hvilke områder, der udestår beslutninger.


Find rapporten her.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet