Randers under det naturlige minimum

Den pressede likviditeten i Randers er forbigående på grund af hjemtagning af lån, siger økonomichef. Sparebudget er vedtaget

DE UDFORDREDE

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Politikerne i Randers har netop vedtaget et budget med årlige besparelser på 95 mio. kr. frem mod 2016. Med en aktuel gennemsnitlig likviditet på under 1.000 kr. pr. indbygger har borgmesteren og økonomiforvaltningen fundet det nødvendigt at advare mod udsigten til at kunne blive sat under administration i forbindelse med forslaget til årets budget.

Men reelt har det ikke været anset for et sandsynligt scenario, at det skulle gå helt så galt.

- Det har der ikke været som sådan. For vores kassebeholning har trods alt – bort set fra lige i øjeblikket, hvor vi har hjemtaget lån – ligget højere end de 1.000 kr. pr. indbygger. Og det er der nogle, som kalder et naturligt minimum, men der er jo ganske langt til nul, siger kommunens økonomichef Poul Erik Oest

- Så jeg vil ikke sige, at vi har været truet af at komme under administration, men det har da nødvendiggjort, at vi fik gennemført nogle besparelser, siger han.

Og med det netop vedtagne budget, skulle næste års budgetlægning lige op til kommunalvalget kunne gå noget mere smertefrit , vurderer økonomichefen.

- Hvis ellers forudsætningerne holder, så er man med det her budget på vej mod at genoprette kassebheoldningen så den får et stabilt niveau og i løbet af budgetperioden stille og roligt bliver bygget op til et fornuftigt niveau.

Færre indtægter fra refusion
Siden 2008 er det kun gået en vej med Randers' kassebeholdning, ned ad. Det store kassetræk var i 2009, men det er ikke lykkedes at rette op på udviklingen siden. De sidste par år er det især den tidligere regerings omlægning af refusionen på beskæftigelsesområdet, der har presset kommunen.
Reformen blev vedtaget i november 2010, og blev indtrappet i 2011. I 2012 er konsekvenserne så slået fuldt igennem.

- Det har kostet os ganske mange penge. I størrelsesorden af 70 mio. kr. om året, siger Poul Erik Oest.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet