Randers satser på forkert hest i Afrika

Randers vil frugtbargøre, hvad man ser som et uudnyttet forretningspotentiale i Afrika. Erhvervsfolk mener, at skatte borgernes penge bedre kan hjælpe virksomheder på andre måder.

Erhverv

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Randers zoomer ind på Afrika. Senest med et seminar om forretningsmulighederne på kontinentet sammen med Væksthus Midtjylland. Desuden har Randers oprettet en partnerskabsaftale med Uganda kaldet Randers Millennium. Som led heri kan virksomheder få støtte, råd og vejledning til at etablere sig i Uganda.

”Vi tror på, at der ligger et uudnyttet erhvervspotentiale og uudnyttede muligheder i samhandel med Afrika,” forklarer Kim Kofod, der er erhvervs- og udviklingschef i Randers.

Kommunen rejser op til to gange årligt på delegationsrejser i Uganda, hvor virksomhedsledere kan deltage. I foråret deltog omkring fem erhvervsledere og fem kommunalansatte.

Underdirektør Niels Milling fra afdelingen Regional Erhvervsudvikling i Dansk Erhverv undrer sig over prioriteringen.

”Måske en enkelt virksomhed kan have en forretningsmulighed i Uganda, men det vil undre mig, hvis der er mange virksomheder i Randers, der har særlige forudsætninger og prioriteringer for at eksportere til Uganda,” siger han og opfordrer i stedet til at kigge på nærmarke­derne.

Kvantespring kræver mod

Hans undren deles af Hans Jørgen Dalum, der er direktør for Ejerlederne og Dansk Iværksætter Forening.

”Jeg tror ikke lige, at det er i Uganda, Ghana eller andre afrikanske lande, hvor man først får udstedt en faktura og får en positiv bundlinje på indsatsen. Det tror jeg bestemt ikke,” siger han og mener, at det nøje bør overvejes, om pengene her gør bedst gavn for lokale virksomheder.

Niels Milling mener, hovedfokus må være et andet end erhvervsfremme. 

”At begynde at bruge ressourcer og tid på at rejse til Uganda for at finde ud af, om der kan eksporteres dertil. Nej det må have nogle helt andre formål,” undrer Niels Milling sig. 

Han understreger, at det er meget komplekst at skulle eksportere til et afrikansk land på grund af logistik, kulturforskelle med videre.

Kim Kofod tror på flere arbejdspladser og bedre indtjening til kommunens virksomheder.

”Hvis man vil lave et erhvervsmæssigt kvantespring, så skal du turde tænke utraditionelt. Det tror jeg, at Randers Millennium kan blive, vel vidende at det er specielt, og at det bliver hårdt,” fortæller han.

Formålet med projektet er ikke kun erhvervsfremme, men fokuserer også på positiv markedsføring af kommunen og kulturudveksling.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet