En endelig afklaring på den langvarige konflikt om priserne på vand i Randers er rykket nærmere efter udtalelse fra Energistyrelsen.
En endelig afklaring på den langvarige konflikt om priserne på vand i Randers er rykket nærmere efter udtalelse fra Energistyrelsen.
Foto: Stine Rasmussen, Ritzau Scanpic

Randers og Verdo leder efter fejl i 20 års vandtakster

Vejledende udtalelse fra Energistyrelsen sætter skub i omfattende kontrol af vandtaksterne i Randers Kommune. Det skal afklares, om Verdo ulovligt har indregnet afskrivninger i priserne.

Vandforsyning

Af Bruno Ingemann | [email protected]

Har borgerne i Randers betalt for meget eller for lidt for drikkevandet siden år 2000? Det spørgsmål nærmer sig en endelig afklaring. Efter en langvarig uenighed om vandpriserne samarbejder Randers Kommune og Verdo om at finde de korrekte priser for vandet de seneste 20 år.

I en helt frisk afgørelse, en såkaldt vejledende udtalelse, har Energistyrelsen svaret på en fælles henvendelse fra kommunen og forsyningsselskabet om reglerne for at indregne afskrivninger på investeringer i vandpriserne. Og svaret fra tilsynet lyder i korthed, at selskabet selv kan vælge afskrivningsformen, det kan enten ske i form af en straksafskrivning eller som løbende afskrivninger over flere år. Og Verdo kan frit vælge afskrivningsform år for år.

Dermed forsvandt en af de uklarheder, som tidligere har bidraget til konflikten mellem kommunen og Verdo, og en afklaring er rykket tættere på.

Ingen af parterne ønsker at udtale sig på nuværende tidspunkt, men Jens Heslop, direktør for udvikling, miljø og teknik, Randers Kommune, skriver til Kommunen.dk: ”Sagen er, at man nu har fået en afklaring fra styrelsen og der nu arbejdes på takster. Det går der nogen tid med.”

Heller ikke Verdos adm. direktør Jakob Flyvbjerg Christensen vil udtale sig, men skriver: ”Spørgsmålene til taksterne i Verdo Vand er aktuelt under sagsbehandling hos myndighederne. Vi ønsker at se sagen som en helhed, og på nuværende tidspunkt har vi ikke yderligere kommentarer til enkelte dele af sagen.”

Hvile i sig selv

Konfliktens kerne er påstande om, at Verdo har indregnet udgifter i vandpriserne, som det ikke var lovligt at tage med, fordi vandforsyning skal hvile i sig selv. Kun nødvendige udgifter til hente vandet op, sende det ud til forbrugerne og til at administrere forsyningen, må opkræves hos forbrugerne.

Striden om vandpriserne i Randers har stået på i flere år. Tilbage i 2015 indgik Verdo og kommunen en aftale om at rydde op i et mellemværende om vandtaksterne fra de forudgående år. Det resulterede i en aftale, hvor Verdo skal betale godt 20 mio. kr. tilbage til forbrugerne 10 år frem fra 2015 ved at sænke priserne på vand.

-Sagen er, at man nu har fået en afklaring fra styrelsen og der nu arbejdes på takster. Det går der nogen tid med.

Men i efteråret 2018 fik kommunen en henvendelse fra en af sine eksterne rådgivere om, at Verdo ikke betaler tilstrækkeligt tilbage. Det åbnede for en ny strøm af møder og konsulentrapporter og en uforsonlig tone mellem parterne.

Politisag

Blandt andet angreb Verdo kommunens rådgivere for ikke at være tilstrækkeligt inde i stoffet. På den anden side ville en af kommunens rådgivere politianmelde Verdo.

Hvile i sig selv-princippet

Hvile i sig selv-princippet blev indført ved lov i 1998, og det indebærer, at en vandforsynings indtægter ikke må overstige dens udgifter, og at vandforsyningen kun må afholde udgifter, der er direkte relateret til den pågældende vandforsynings almindelige vandforsyningsaktiviteter.

Omkostningerne til vandindvinding, distribution, administration, m.v., dækkes af betaling fra forbrugerne.

Kommunalbestyrelsen skal kontrollere vandforsyningernes overholdelse af hvile i sig selv-princippet ved godkendelse af takster.

Kilde: Vandforsyningsloven, Energistyrelsen

Randers Kommune er tilsynsmyndighed på vandtaksterne, men opgaven er alt for kompliceret til, at kommunen kan løse den selv. Det erkender direktør Jens Heslop. Derfor har kommunen i vid udstrækning benyttet sig af eksterne konsulentfirmaer, advokater og revisorer i arbejdet med at gennemgå Verdos regnskaber og lovgivningen på området, og det har indtil videre kostet kommunen et par mio. kr.

Både Randes Kommune og Verdo peger på, at priserne på vand i Randers Kommune kræver indsigt i fire forskellige typer lovgivning.

Men efter længere tids konflikt besluttede kommunen og forsyningsselskabet før sommerferien i år at samarbejde om at finde en løsning.

Sagen om vandpriserne er også blevet genstand for en politiundersøgelse, idet to medlemmer af De Konservative i Randers har anmeldt Verdo for at have opkrævet for meget hos forbrugerne.

Energistyrelsens udtalelse

Vandforsyningen skal overholde hvile i sig selv-princippet ved opkrævningen af takster, samt at kommunalbestyrelsen skal påse overholdelsen heraf ved godkendelse af takster.

Det er Energistyrelsens opfattelse, at vandforsyningen skal sikre gennemsigtighed, således at kommunalbestyrelsen kan påse overholdelsen af hvile i sig selv-princippet ved godkendelse af takster.

Det er Energistyrelsens opfattelse, at der under hvile i sig selv-princippet på vandforsyningsområdet ikke er regler om, hvorvidt vandselskabets øvrige driftsmæssige afskrivninger skal være systematiske, eller om vandselskabet selv kan tilrettelægge sin afskrivningsprofil år for år, herunder om der er adgang til at foretage straksafskrivninger af alle anlægsinvesteringer uden hensyntagen til størrelsen af opkrævede anlægsbidrag.

Dog er det Energistyrelsens opfattelse, at driftsmæssige afskrivninger skal ske under overholdelse af hvile i sig selv-princippet, samt at der skal være gennemsigtighed om, hvordan aktiverne afskrives, således at kommunen kan påse, at forsyningen ikke opkræver takster til et aktiv, der er afskrevet.

Kilde: Energistyrelsen

 

Energi & forsyning

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet