Morten Østergaard (R) stillede skarpt på regeringens omprioriteringsbidrag ved den seneste spørgetime i folketingssalen. Han finder det provokerende, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sammenligner det med at røre lidt i gryden.
Morten Østergaard (R) stillede skarpt på regeringens omprioriteringsbidrag ved den seneste spørgetime i folketingssalen. Han finder det provokerende, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sammenligner det med at røre lidt i gryden.

Radikale sår tvivl om ansvarsaftale

Sommerens aftale om altid at bære statens og kommunernes økonomiaftale igennem bygger på, at der rent faktisk har været forhandlet om økonomien forinden. Den forudsætning er regeringen nu på kant med i budgetloven, påpeger Morten Østergaard (R).

Undergravning

Af Morten Munkholm | [email protected]

Aftalesystemet er vendt på hovedet. Da De Konservative i sommer ikke ville stemme for regeringens økonomiaftale med kommunerne, indgik en række selvbestaltede ansvarlige partier en aftale om altid at bære økonomiaftaler igennem i Folketinget.

Men når regeringen nu i budgetloven går ind og sænker kommunernes udgiftslofter fra 2017 og frem, så kommer de på kant med forudsætningerne i ansvarsaftalen, mener partilederen for De Radikale, Morten Østergaard.

- I det her tilfælde går regeringen i gang med at lægge kommunernes økonomi fast uden at have forhandlet og lavet en aftale med kommunerne om det på forhånd. Det går jo ikke, når vi er blevet enige om at bakke op om kommunernes og statens aftalesystem, siger han til Kommunen.

Dermed sår han tvivl om den aftale, hans eget parti er med i, hvis forudsætning er ‘en aftale indgået med KL’. For i Morten Østergaards optik er der ikke meget forhandling ved, at regeringen møder op med et allerede fastlagt omprioriteringsbidrag.

”I det her tilfælde går regeringen i gang med at lægge kommunernes økonomi fast uden at have forhandlet og lavet en aftale med kommunerne om det på forhånd. Det går jo ikke, når vi er blevet enige om at bakke op om kommunernes og statens aftalesystem.”

- Når de allerede har lagt det ind i budgetlofterne, så vil de selvfølgelig møde kommunerne med en melding om, at det er sådan, det er, siger den radikale partileder, som dog ikke vil forholde sig til resultatet af nogle forhandlinger, der endnu ikke er gennemført.

Dum centralstyring

Budgetloven med de sænkede kommunale udgiftslofter skal andenbehandles i folketingssalen fredag, og det bliver med et ændringsforslag fra rød blok om at droppe omprioriteringsbidraget, som ifølge Morten Østergaard er et pauvert forsøg på at centralisere magten endnu mere på Christiansborg.

- At føre politik på den måde er noget af det mest kujonagtige, man kan. Vi er ikke blege for at lave reformer i Det Radikale Venstre - heller ikke nogle, som virkelig kan mærkes i det offentlige. Men vi har skabt os et råderum ved selv at prioritere og tage fat om nogle af de grundlæggende problemer, siger han og langer ud efter, at den såkaldte værdighedsmilliard til de ældre, som Dansk Folkeparti fik igennem i finansloven, allerede var taget fra de ældre på forhånd.

- Først bad man kommunerne om at spare, og så har de fået en ældremilliard tilbage bundet op på en hærskare af bureaukrater. Jeg synes da også, man skal behandle de ældre værdigt, men her er det bundet op på, at kommunerne skal lave en værdighedspolitik og afgive både den ene og anden garanti for at få pengene, siger Morten Øster-gaard.

Selv har SR-regeringen også opereret med en ældremilliard i deres finanslovsaftaler. Men de var finansieret af nye penge fra reformer – ikke af penge taget fra kommunerne på forhånd, påpeger den radikale leder.

”Det ene er en kommuneaftale, som der uanset indholdet ikke er noget til hinder for at bære igennem som radikal eller socialdemokrat. Det andet er en finanslov, som reflekterer vores måde at se på verden på.”

- Selvfølgelig kan man aftale sig frem til med kommunerne, at de finder penge på forskellige områder. Men det her med at udstikke en skumme-fløden-model, hvor man hvert eneste år lige skal stramme skruen alle vegne lidt ekstra, så vi inde på Christiansborg kan dele gaverne ud og tage en æresrunde – det er en kønsløs form for politik, siger han.

DF afgør udspillet

Hos Venstre mener finansordfører Jacob Jensen ikke, at der er direkte sammenhæng mellem budgetlovens udgiftslofter og sommerens økonomiforhandlinger.

- Det ene er en kommuneaftale, som der uanset indholdet ikke er noget til hinder for at bære igennem som radikal eller socialdemokrat. Det andet er en finanslov, som reflekterer vores måde at se på verden på, siger han og uddyber, at han heller ikke kan se, det skulle undergrave aftalesystemet, at regeringen nu kan møde op med et sænket udgiftsloft som udgangspunkt for forhandlingerne med KL.

- Man kan jo mene, hvad man vil om de forhandlinger og hvem der har trumferne på hånden. Det er klart, at i sidste ende sidder man fra regeringens side, hvis man vel at mærke har et flertal bag sig, med en trumf. Men mig bekendt er skiftende regeringer og KL blevet enige om en aftale år efter år, uanset om parterne har været mere eller mindre glade, siger Jacob Jensen.

Dansk Folkeparti har meldt ud, at de ikke vil ændre på udgiftslofterne, da de er en del af finanslovsaftalen. I stedet opfordrer de til, at velfærdsflertallet sikrer sig, at pengene fra omprioriteringsbidraget tilbageføres til velfærd i stedet for skattelettelser. Men Morten Østergaard kan slet ikke forstå, hvorfor kommunerne skal finde én procent årligt.

- Der er et råderum til øget velfærd i de kommende år. Uanset hvad man vil bruge det råderum til, så behøver man ikke først bede kommunerne om at vride karkluden for at se, om der kan dryppe en dråbe eller to mere ud, siger han.

Uddrag

Sådan lyder ansvarsaftalen

  • "Regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er enige om at støtte op om det eksisterende aftalesystem for samarbejde mellem staten og kommunerne henholdsvis regionerne."
  • "Partierne tilkendegiver derfor fremover at ville stemme for et aktstykke, som den til enhver tid siddende regering måtte oversende til godkendelse i Finansudvalget forudsat, at aktstykket er baseret på en aftale indgået med KL henholdsvis Danske Regioner."

Arbejdsmarked

Social & sundhed

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet