"Vi vil gerne de udsatte"

Der er en plads til Venstre i dansk socialpolitik. Men kun hvis man selv tager den. Det er mantraet for Eyvind Vesselbo, der stopper i kommunalpolitik for at hellige sig sit socialordførerskab

Socialordfører

Af Laura Fischer Larsen | [email protected]

- Gider Venstre godt de udsatte grupper? Det er reaktionen, som Eyvind Vesselbo ikke sjældent møder, når han kommer rundt i landet og taler socialpolitik. Han har ti års erfaring i Folketinget, men kun halvandet år som socialordfører. Siden valget i 2011 har han gjort det til sin opgave at komme ud og vise Venstres sociale ansigt.

- Det er helt klart, at når jeg kommer ud og fortæller om Venstres socialpolitik, så er der mange, der siger, at det har de aldrig hørt før, siger Eyvind Vesselbo.

Kort efter sin udnævnelse til socialordfører i 2011 mødte han op til en konference arrangeret af Socialpolitisk Forening som den eneste repræsentant fra Folketinget. Og luften var tyk af fordomme.

- Alle deltagerne sad jo med deres forestillinger om Venstre, som regnede ned over mig. Men da konferencen var slut, så havde de faktisk en anden opfattelse af, hvad mine holdninger var. De troede måske ikke på, at det var Venstres holdning, men det var jo ikke til at komme uden om, siger Eyvind Vesselbo.

Ikke ’rigtigt’ udsatte

Eyvind Vesselbo mener, der er en misforståelse af, hvem socialpolitikken skal gavne. For udsatte grupper har længe været en del af partiprogrammet. Men der er forskel på at støtte kontanthjælpsmodtagere fra middelklassen og at støtte misbrugere eller hjemløse, som virkelig har det svært, mener han.

- Størstedelen af de ’nye’ kontanthjælpsmodtagere er jo helt normale familier, som selvfølgelig har fået nogle økonomiske problemer, og hvor det er kontanthjælpen og den relative nedgang i indtægten, der er problemet. Men for de udsatte grupper er det altså ikke kontanthjælpens størrelse, der er deres største problem, siger Eyvind Vesselbo.

På grund af Venstres kontante holdning til de arbejdsløse, er opmærksomheden blevet flyttet væk fra det, partiet egentlig gør socialpolitisk, mener han.

- Der har altid været fokus på, at vi ville have dem fra middelklassen ned i den sociale massegrav. Men vi har faktisk altid gjort meget for at hjælpe de socialt udsatte, for eksempel med hjemløsestrategien, siger Eyvind Vesselbo. Han fortæller, at en af hans største glæder var, da en leder i hjemløsebladet Hus Forbi bebudede: Gør, som Venstre foreslår.

At regeringen sidste år lavede en finanslov med Enhedslisten, der blandt andet sætter 180 millioner af til betalt tandpleje til kontanthjælpsmodtagere, men ikke fokuserer på de mest udsatte grupper, er et paradoks for Eyvind Vesselbo.

For de grupper er der så satspuljen eller ’de fattiges finanslov’. Det er en af Eyvind Vesselbos mærkesager at få sat fokus på puljens små beløb, som han påpeger, bliver mindre og mindre og slet ikke kan rumme det, der er behov for.

Ifølge ham har regeringen såvel som Enhedslisten fuldstændig glemt de laveste grupper i samfundet.

- Megen af den politiske debat går uden om de virkelig udsatte grupper, altså narkomanerne, de prostituerede, de hjemløse og de psykisk syge. Der er en almindelig opfattelse af, at man selvfølgelig skal behandle dem pænt, men de er bare fuldstændig glemt i økonomien, siger Eyvind Vesselbo. 


Du kan læse flere ordførerinterviews på dk-social, hvor blandt andre Anne Baastrup (SF), Karin Nødgaard (DF) og Finn Sørensen (EnL) fortæller, hvad deres bud på god socialpolitik er.


Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet