"Vandselskabernes investeringer har ramt topniveau"

OPDATERET: Vandselskaberne har investeret milliarder som aldrig før på at forbedre kloakker og klimaløsninger, hvilket har skruet vandregninger i vejret i visse områder. Investeringsplanerne viser, at topniveauet er nået, siger Danvas direktør 

INTERVIEW

Af Lærke Cecilie Lindegård | [email protected]

Selvom nye nøgletal fra vandselskabernes interesseorganisation Danva viser, at vores vandforbrug er gået støt nedad siden 1989, og at selskabernes driftsomkostninger i gennemsnit er dalet, så er forbrugernes vandregning de sidste par år steget.

Og det kan tilskrives spildevandsselskabernes massive investeringer i klimatilpasning og bedre kloakering, fortæller Carl-Emil Larsen, direktør for Danva, i et interview med dk-teknik.

- Alle europæiske lande er blevet meget overraskede over, hvordan regnmønstrene har ændret sig med voldsomme regnskyl og oversvømmelser de sidste tre-fire-fem år, og derfor oplever vi herhjemme nu et boom i spildevandsselskabernes investeringer, som egentlig har været på vej i længere tid.

Nye tal fra Danva Benchmarking viser, at i perioden 2010-12 er drikke- og spildevandsselskabernes investeringer steget med henholdsvis 28 og 49 procent. Samlet set har sektoren på landsplan i 2012 brugt for mellem 8,5 og 9 milliarder kroner på at forbedre anlæg under og over jorden, og det er en historisk stor investeringsstigning i løbet af få år.

- Det betyder desværre også, at vandprisen stille og roligt er steget, fordi dét, der virkelig har indflydelse på priserne, er investeringerne, og der har behovet været stort i Danmark, fortæller Carl-Emil Larsen.

Sender regningen videre
Den største udgiftspost hos spildevandsselskaberne er landets kloakker, der i disse år bliver udvidet med større rør, og bassiner, der kan holde regnvandet tilbage og skåne kældre og huse mod oversvømmelser. Og ifølge Carl-Emil Larsen er det den eneste fornuftige vej at gå.

- Hvis man kigger på 2012-priserne, er der i gennemsnit investeret 24 kroner og 70 øre per kubikmeter vand herhjemme. Sammenligner man med Italien, så har man der investereret 2 kroner og 25 øre per kubikmeter. Forskellen er, at man i Italien slider på sine anlæg og i sidste ende sender regningen videre til næste generation, mens at vi i Danmark har politisk besluttet at tage fat om problemerne nu, fortæller han.

Vi har nået toppen
Danva har i forbindelse med loven fra januar i år, der åbner op for, at vandselskaberne kan finansiere kommunale klimatilpasningstiltag, forhandlet sig frem til en udvidet lånegaranti, der netop har betydning for investeringerne i kloakkerne.

Ifølge den kommunale lånebekendtgørelse har vandselskaberne hidtil kun kunnet få kommunale garantier på op til maks 25 år, men det er nu muligt for selskaberne at få garantier på 40-årige lån hos Kommune Kredit, og det betyder, at investeringerne kan fordeles over en længere årrække.

 - Vi har argumenteret for, at kloakker holder mellem 70 og 80 år, og derfor har vi i en årrække arbejdet for at få lov til at afskrive dem over flere år og dermed optage lån over flere år, og det er nu lykkedes, siger Carl-Emil Larsen og pointerer, at det er med til at sikre, at vandpriserne ikke har taget himmelflugt.

Dog skal overfladeanlæg, der ikke har samme lange levetid som kloakkerne, stadig skal afskrives indenfor 25 år.

Carl-Emil Larsen vurderer, at vandpriserne fremover ikke bliver højere end i dag.

- Jeg tror, vi er på topniveauet i øjeblikket – det er i hvert fald det, investeringsplanerne siger. Men hvornår prisen falder samlet set, det tør jeg ikke gætte på.

 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet