"Retssikkerhed kan ikke gradbøjes"

Kun få danske politikere har reageret på afsløringerne af USA's overvågning af nettet. En af dem er De Radikales Uffe Elbæk.

Fem skarpe

Af Redaktionen | [email protected]

Kom det bag på dig, at vores kommunikation på nettet overvåges af National Security Agency (NSA)?

Ja, det kom bag på mig, hvor omfattende en overvågning der finder sted. Vi taler jo ikke om målrettet overvågning af enkelte borgere og organisationer, man har en begrundet mistanke om kan være en sikkerhedstrussel. Nej, der er tale om, at millioner af almindelige amerikanere er blevet overvåget. Endnu kender vi ikke omfanget af overvågningen af borgere i Europa. Men vi ved, at både EU-kontorer, tyske og franske regeringsinstitutioner samt virksomheder er blevet overvåget i forhold til den kommunikation, de har ført på nettet. 

Så ja, det kommer oprigtigt bag på mig. 

Kan denne slags overvågning ikke være nødvendig i kampen mod international kriminalitet og terrorisme?

Der vil altid være en afvejning mellem på den ene side borgernes grundlovssikrede rettigheder, herunder privatlivets fred, og så nationens sikkerhed. Men med de oplysninger, der indtil nu er kommet frem, har man i den internationale kriminalitets og terrorismes navn, tilsidesat borgernes retssikkerhed i et omfang, der er dybt bekymrende. Derfor er der al mulig grund til en grundig og nuanceret diskussion af, om den lange række af beføjelser diverse sikkerhedstjenester har fået på grund af 'krigen mod terror', ikke er gået for vidt. Det mener jeg personligt den er.     

Hvorfor tror du, så få danske politikere har valgt at ytre sig om sagen?

Jeg tror, at en af grundene til, at der har været en så forholdsvis ringe offentlig debat i Danmark – sammenlignet med England, Tyskland og Frankrig – er vores historisk gode forhold til USA. Man ønsker ikke at blive uvenner med en god allieret. Det kan man selvfølgelig godt argumentere sagligt for. Men for mig er forholdet til danskernes retssikkerhed alligevel vigtigere, end om vi i en periode vil få mærkatet 'bad standing'. I mine øjne kan man ikke gradbøje retssikkerheden. 

Er der et behov for at styrke sikkerheden omkring offentlige data i Danmark?

Der er helt sikkert brug for, at vi tager en helt grundlæggende diskussion om globale digitale rettigheder. Lige nu ser man diskussionen komme op på mange forskellige arenaer af den danske offentlige forvaltning – senest i forhold til SKAT's muligheder for at trække informationer på borgere langt tilbage i tiden helt uden retskendelse, hvis jeg ellers har forstået problemstillingen rigtigt. 

Er det et problem, at vi i Danmark har en høj grad af centraliseret dataregistrering af vores borgere?

Jeg vil ikke tage stilling til situationen her og nu, men blot konstatere, at det fremtidsscenarie, der blev beskrevet i bogen '1984', i den grad er blevet til virkelighed, for med de programmer, som eksempelvis NSA har til rådighed, er det i dag muligt at overvåge alle borgeres kommunikation på internettet. Det er et problem for borgerne. Men det er i den grad også et problem for medierne, for hvordan vil man i fremtiden kunne føle sig sikker på, at man beskytter sine kilder, hvis den kommunikation, man har over nettet, kan overvåges i realtid af eksempelvis NSA. Jeg synes, der mangler en grundig offentlig diskussion af det skred, der har fundet sted, hvad gælder borgernes retssikkerhed, siden den 11. september 2001. Var det virkelig det samfund, vi ønskede?

Hvad gør du selv for at sikre dig mod nysgerrige sikkerhedstjenester på nettet?

Jeg gør ikke noget konkret. Men for første gang er jeg blevet bevidst om, at der er andre, der kan sidde og 'lytte med' i den samtale, vi har nu. Det er en meget, meget mærkelig fornemmelse.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet