"Jeg kunne ikke længere se mig selv i øjnene"

Vallensbæks tidligere kommunaldirektør skrev sin egen fyreseddel, da han beskyldte byens borgmester for magtmisbrug og nepotisme. Ordvalget kunne have været anderledes, men indholdet fortryder han ikke.

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Forrige fredag modtog Bjarke Steen Johansen en buket blomster fra viceborgmesteren i Vallensbæk Kommune. Den ankom en times tid efter, han havde modtaget en afskedigelse samme sted fra. Siden 2008 var han kommunaldirektør i den lille kommune syd for hovedstaden, men blev nu fyret på gråt papir.

Det kom ikke som den store overraskelse, eftersom medier flere dage tidligere havde bragt historien om byrådets beslutning. De forudgående måneder havde det stået helt klart, at han var på vej ud, men måden det nu skete på fik kort tid efter kommunaldirektørens fagforbund Djøf til at bebude en stævning af kommunen.

Der står sagen nu. Som en tilspidset konflikt, der skal løses af en domstol. Det er set før, men situationen i Vallensbæk skiller sig alligevel ud ved det meget barske ordvalg, den nu tidligere kommunaldirektør har brugt i sin kritik af borgmester Henrik Rasmussens (K) ledelsesfacon.

Han ved det godt. For hvem burde vide den slags bedre end en topchef i det offentlige bureaukrati. Vendinger som ’magtmisbrug’, ’magtfordrejninger’ og ’ulovlige forhold’ fordrer en tung bevisbyrde. Alligevel er det ordene, der bruges, når han beskriver en række forhold omkring borgmesterens handlen.

”Men det var sådan, jeg oplevede det. Jeg så jo, at der var medarbejdere, der blev pålagt at gøre ting, som ikke måtte finde sted. Og jeg så også efterhånden, at der skete ting, som ikke måtte finde sted. Det begyndte lige så stille at skride,” siger Bjarke Steen Johansen.

Mafiametoderne

Han har indvilliget i at lade sig interviewe om sagen, efter han med afskedigelsen er blevet løst fra sit bånd til Vallensbæk Kommune. Siden han i august sygemeldte sig, har Bjarke Steen Johansen brugt det meste af sin tid i hjemmet på præstegården i landsbyen Karlebo på at komme sig over det, han betegner som en eskalerende konflikt med efterhånden daglig chikaneri af ham og hans arbejde.

Og så har han været i tæt dialog med Djøf for at finde ud af, hvordan sagen bedst muligt kunne håndteres. Det var i en skrivelse til Djøf, han rettede de hårde beskyldninger mod borgmesteren. En skrivelse som først blev præsenteret for borgmesteren, derefter økonomiudvalget, for siden at blive sendt til statsforvaltningen og derfra fandt vej til medierne.

Borgmester Henrik Rasmussen kalder forløbet for ”afpresning” med ”mafiametoder,” fordi han efter eget udsagn modtog beskyldningerne med en trussel om, at de ville blive sendt videre til myndighederne, hvis ikke han indvilligede i en forhandling.

Bjarke Steen Johansen afviser, at der lå andre strategiske overvejelser eller personlige økonomiske motiver i forhold til hans fratrædelse bag brevet. Men han må erkende, at det har ramt tilbage som lidt af en boomerang.

Fabrikeret fyring

Beskyldningerne i brevet blev efterfølgende undersøgt af KL’s personalejuridiske konsulenter, som på alle punkter fandt dem udokumenterede og uberettigede.  En undersøgelse, byrådet nu henviser til som argument for at afskedige Bjarke Steen Johansen for ’grov misligholdelse’. Dermed slipper kommunen også uden om størstedelen af de bindinger og forudsætninger om økonomisk kompensation, som ligger i hans åremålsansættelse.

”Sammenhængen bliver ikke uddybet nærmere. Men ræsonnementet må være, at jeg med mine beskyldninger på det groveste har brudt med kommunaldirektørens iboende loyalitet med borgmesteren. I hvert fald nu, hvor KL mener at have tilbagevist dem,” siger Bjarke Steen Johansen.

Ikke så overraskende har hverken han eller fagforbundet Djøf megen fidus til KL’s undersøgelser af sagen. Et ”fabrikeret alibi” for en afskedigelse kalder Bjarke Steen Johansen det. Et partsindlæg, som er lige så lidt uvildigt, som hvis Djøf havde lavet undersøgelsen.

Men byrådet bestemmer selv, hvem de vil modtage råd fra. Og forsøget på at få Statsforvaltningen til at lave en mere uvildig undersøgelse forventer Bjarke Steen Johansen ikke alverden af. Tilsynet kan kun forholde sig til, om der er sket konkrete ulovligheder, ikke til forsøg på ulovligheder, som aldrig blev til noget.

”Og det er jo netop det, jeg først og fremmest peger på. Hvordan ledere og medarbejdere er blevet hårdt presset, når de har forsøgt at dæmme op for borgmesterens ulovlige disponeringer, eller direkte er blevet pålagt at gennemføre det alligevel. KL gjorde det jo også udelukkende til en undersøgelse af, om der var sket ulovligheder,” siger Bjarke Steen Johansen.

Politisk fyring

På nogle punkter synes KL’s undersøgelse dog at bekræfte Bjarke Steen Johansens udsagn for så alligevel efterfølgende at tage livet af dem. Blandt andet bekræfter undersøgelsen, at borgmesteren kendte til den ulovlige placering af nogle containere, der skulle bruges til et spejder-loppemarked.

Men den konstituerede tekniske direktør påtog sig det fulde ansvar for den ulovlige placering overfor KL’s konsulenter, selv om borgmesteren ifølge Bjarke Steen Johansen ikke blot var ’vidende’ om det, men at det skete på hans ’diktat’.

Herudover forklarer kommunens personalechef, hvordan hun måtte presse borgmesteren hårdt for enten at få en fyring af en medarbejder droppet, eller specifikt få borgmesterens ord for, at der var tale om en politisk fyring.

Bjarke Steen Johansen havde selv udarbejdet afskedigelsesgrundlaget for det han efterfølgende omtaler som et eksempel på borgmesterens forsøg på usaglige afskedigelser. Men fordi vedkommende aldrig blev afskediget, ender KL’s konsulenter med at konkludere, at kritikken er uberettiget.

”Det var sådan nogle ting, jeg ikke længere kunne leve med. Jeg oplevede, at borgmesteren var derhenne, hvor han begyndte at få mig til at gøre nogle ting, som betød, at jeg ikke kunne se mig selv i øjnene bagefter,” siger Bjarke Steen Johansen.

Hverken KL’s undersøgelse eller den efterfølgende afskedigelse får ham til at ændre sin udlægning eller fortryde en eneste af de beskyldninger, han har rettet mod borgmesteren.

”Man kan altid reflektere over, om man skulle have skrevet tingene på en anden måde. Men substansen og indholdet af de ting, jeg skrev, holder jeg fast på,” siger Bjarke Steen Johansen.

Borgmester slettede spor

Han er heller ikke bange for at bringe nye anklager i spil mod borgmesteren, når sagen nu kommer for en voldgiftsret. Han mener, at borgmesteren har 'ageret' på beskyldningerne i de omkring 14 dage, der gik fra han modtog dem fra Djøf. og til de blev sendt videre til økonomiudvalget, og andre dermed også fik kendskab til dem.

”I de cirka to uger har han haft alle påstandene alene. Og jeg kan se, at fremstillingen af nogle af sagerne nu ser noget anderledes ud,” siger Bjarke Steen Johansen.

Du mener altså, at han har forsøgt at dække sine spor til?

”Der er en manko, hvor økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen først får kendskab til de her ting senere. Og det er noget af det, vi også vil gøre opmærksom på i forbindelse med en retssag,” siger Bjarke Steen Johansen.

Intet spin fra os

Han undrer sig i det hele taget over, hvordan hans kritik af borgmesteren kan bruges som argument for afskedigelsen, når den blev ytret inden for et lukket kredsløb mellem Djøf, ham og kommunen. At sagen kom frem i medierne afviser han personligt at have haft noget med at gøre.

”Jeg har ikke gjort noget for at gøre opmærksom på sagen over for pressen. Og det er heller ikke mit indtryk, at Djøf gjorde noget på den front. Det var vores aftale, at vi ikke skulle ud og servere det her i pressen,” siger Bjarke Steen Johansen.

Men nogen må have gjort den pågældende journalist opmærksom på, at den her skrivelse lå hos statsforvaltningen, så der kunne gives aktindsigt i den. Indgik det i jeres overvejelser, at det kunne komme ud, når I sendte det til Statsforvaltningen?

”Vi vidste jo, at det kunne ske. Men det var vigtigt for Djøf og mig, at sagen kom til Statsforvaltningen, og så kunne det jo selvfølgelig ske,” siger Bjarke Steen Johansen.

Pressens indblanding i sagen førte til flere penible afsløringer. Særlig kuriøs var historien om lederen af KL’s undersøgelse, viceborgmester Anette Eriksen (K), der kaldte sig for borgmesterens ’reservemor’ på grund af deres nære personlige forhold. Hun trak sig efterfølgende fra undersøgelsen som inhabil.

Men mediedækningen førte også til kritik af kommunaldirektøren.  Han blev af blandt andet Vallensbæks 2. viceborgmester, Søren Wiborg (S), skarpt kritiseret for på den ene side ikke at ville deltage i KL’s undersøgelse, men på den anden side godt kunne udtale sig i medierne.

”Det er rigtig, at Jyllands-Posten ringede til mig en morgen, hvor jeg var i bad, og jeg kort sagde nogle ting. Men ellers har jeg ikke talt med journalister, fordi jeg har bestræbt mig på ikke at optræde illoyalt over for borgmesteren, mens den her undersøgelse stod på,” siger Bjarke Steen Johansen.

Et spørgsmål om loyalitet

Netop loyalitet er en helt afgørende præmis i forholdet mellem borgmesteren og kommunaldirektøren. Det samme er kommunaldirektørens og andre embedsmænds pligt til at sige fra, når de politiske beslutningstagere bevæger sig på den forkerte side af lovens grænser.

Mens Bjarke Steen Johansen mener, at han har strakt sig så langt, som han overhovedet kunne, for at optræde loyalt over for sin borgmester, så mener borgmesteren og byrådet, at han har optrådt illoyalt og gået langt ud over embedsmandens beføjelser med sine beskyldninger.

 ”Det er jo i sidste ende princippet om at sige fra, det handler om her. Hvis det er så nemt at komme af med en embedsmand, så risikerer vi jo, at der ikke bliver sagt fra. Det er jo også derfor, det her er mere principielt og handler om meget andet end min fratrædelsesgodtgørelse,” siger Bjarke Steen Johansen.

Selv om han som kommunaldirektør først og fremmest står til ansvar over for byrådet, så mener han ikke, at han kunne have gjort mere for at gøre dem opmærksomme på de problemer, han oplevede med borgmesteren. Det har ellers siden vakt undren i byrådet.

”Lige indtil det sidste er jeg jo loyal over for min borgmester, og jeg vil derfor aldrig kunne drømme om at udlevere ham til hverken den øvrige direktion eller andre politikere. Og mange af de her ting er jo noget, der sker mellem mig og borgmesteren, som kun han og jeg kender til,” siger Bjarke Steen Johansen.     

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet