"Jeg har været åben over for mine borgere"

Ove E. Dalsgaard har været borgmester i 31 år, hvilket gør ham til den længstsiddende borgmester. Han har fundet inspiration i sine borgeres meninger og i udlandet.

Ugens uundgåelige

Af Camilla Boyhus Madsen | [email protected]

Det er usædvanligt, at en borgmester nyder opbakning gennem 31 år – hvad har gjort, at du har siddet så længe på posten?

At jeg har været åben over for mine borgere. Kort tid efter jeg blev borgmester, startede vi en omfattende kampagne, vi kaldte ‘Ballerup år 2000’, hvor vi anlagde et perspektiv, der rakte 15-20 år frem. Vi inddrog i høj grad vores borgere ved at oprette 208 studiekredse, hvor vi diskuterede boliger, daginstitutioner, ældreområdet, skoler, og på den baggrund kom der nogle visioner for kommunen. Det er vigtigt, at de borgere, der har bidraget, kan genkende deres input i lokalplanen. Vi var nogen af de første, der rigtigt brugte borgerinddragelse, og det har været en af de største politiske succeser for mig. 

Er der oplevelser, som du særligt vil huske tilbage på?

I 1980'erne satte vi turbo på vores erhvervsudvikling, og vi ønskede at skabe fremtidens virksomheder. Vi stillede helt særlige krav til virksomhederne om, at det ikke skulle være produktionsvirksomheder, medmindre det var it eller telekommunikation. Til inspiration var jeg dengang i Silicon Valley, og de senere år har jeg været i Kina, hvor vi er samarbejdskommune med Kinas mest dynamiske erhvervskommune. I dag har vi det, vi kalder ‘Danmarks Silicon Valley’ i Ballerup med 200 it- og telekommunikationsvirksomheder. 

Hvordan har kommunalpolitik ændret sig gennem de år, hvor du har været borgmester?

Jeg har jo været i kommunalpolitik i 42 år, og jeg synes, det er gået op og ned. Da jeg startede var der ikke det selvstyre, der er i dag. Jeg har forståelse for, at der er kommet flere økonomiske begrænsninger i dag, men vi bliver nødt til at kræve, at vi får nogle langsigtede aftaler. Prøv at tænk, hvis vi havde en aftale med vores decentrale institutioner om, at ‘I får en frihed, men I får den kun inden for et år.’ Det går ikke, for de skal have muligheden for at spare sammen, hvis de har en god idé, de vil have iværksat. Men de sidste 10 år synes jeg, at folketingsmedlemmerne har blandet sig alt for meget i det, der er en decentral opgave, og de har dermed skabt en masse bureaukrati. 

Hvad er den største udfordring for lokaldemokratiet i Danmark i dag?

Ud over detailstyringen, så er den største udfordring at være tilstrækkeligt innovative. I Ballerup var vi en af de første, der lavede et skatteselskab fem kommuner imellem, og det var et fremragende projekt, hvor vi minimerede administrationen og havde færre udgifter, men så overtog staten. Kommunerne skal også leve op til deres ansvar ved at gå nye veje og selv afskaffe bureaukratiet, hvor de kan. Da vi blev frikommune, kom jeg med det krav til min egen kommune om at finde ud af, hvor det præcist var, de følte, der var nogle uhensigtsmæssige bindinger. For mange af bindingerne var ikke statslige, men derimod kommunale, som vi selv havde lavet. Så kommunerne skal være bedre til at kigge på sig selv og være mere innovative. 

Har du nogen forbilleder i dansk eller udenlandsk politik?

Jens Otto Kragh var et af mine forbilleder og ikke mindst hans udtalelse om, at man har et standpunkt, til man tager et nyt. For det fortæller noget om en statsmand, der tør gå nye veje og er villig til at revidere sine holdninger, fordi verden har ændret sig. 


Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet