"Jeg har ikke været opmærksom på, at der kunne være et habilitetsproblem"

Steen Christiansen (S), borgmester i Albertslund

5 skarpe

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Hvorfor er det dig, der sidder i bestyrelsen i Vores Vand?

Fordi Albertslund har indskudt væsentlige værdier på vandområdet i Vores Vand, og vi kommer også til at gøre det på spildevandsområdet. Derfor er det naturligt, at det er borgmesteren, der varetager kommunens interesser i bestyrelsen, så man blandt andet kan trække på administrationens rådgivning.

Hvorfor står dit navn fra starten i sagsfremstillingen? Det er mig, der peges på i indstillingen, men der er mulighed for, at man kan pege på en anden repræsentant.

Det er helt op til kommunalbestyrelsen. Der er jo altid nogle politiske forhandlinger om poster.

Har I i kredsen af borgmestre tænkt på, om det kunne opfattes som problematisk, at I både har været med til at oprette selskabet, godkende honoraret på 125.000 kroner og pege på jer selv som bestyrelsesmedlemmer?

Selskabet er et direkte resultat af, at Folketinget har vedtaget en lov om selskabsgørelse. Så ligger der jo altid nogle overvejelser omkring, hvordan man skal sætte sådan en bestyrelse sammen. Men det er jo op til den enkelte kommunalbestyrelse at afgøre med sig selv, om man synes, at det er sådan, det skal være.

Med hensyn til honorarets størrelse så er det jo blevet fastlagt ud fra en sammenligning af, om honorarets størrelse flugter med statens regler på området.

Så du mener, at det er en passende størrelse, honoraret har?

Det kan man altid diskutere, om det er. Og det er altid en svær diskussion, men man er jo nødt til at lægge et snit et sted, og her er snittet blevet at følge de regler, der er i staten for selskaber af denne her størrelse. Og så kan vi jo altid samfundsmæssigt diskutere, om det er den rigtige størrelse, men det, der er vigtigt for mig, er, at det er foregået i fuldstændig åbenhed.

Der er blevet udarbejdet et notat fra Horten om, at man er inhabil i behandlingen i kommunalbestyrelsen, når man er indstillet til den her bestyrelsespost. Hvorfor var du selv med til at stemme om, at du skulle sidde i bestyrelsen?

Jeg har ikke set det notat. Jeg har ikke været opmærksom på, at der kunne være et habilitetsproblem.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet