"Jeg frygter Radikales tag på magten"

Kredsformand i Svendborg Mai-Britt Schultz føler sig som radikal politiker i udkantsdanmark fremmedgjort over for det parti, hun nu har sagt farvel til. Den nye offentlighedslov var dråben.

Ugens uundgåelige

Af Lærke Cecilie Lindegård | [email protected]

Den nye offentlighedslov er hovedårsagen til, at du nu forlader De Radikale. Hvorfor kan den rykke så voldsomt ved dit syn på partiet?

For mig handler det om magt. Og det, jeg i virkeligheden frygter mest, er den måde, som man ser på magten på, fordi magt er for mig noget, man skal have ydmyghed overfor. Og hvis man vedtager en lov, som giver magthaverne større ret til at bestemme, hvad der skal ud i offentligheden, så synes jeg, at det bliver et meget stort problem.

 

Hvorfor tror du, De Radikale støtter den nye lov?

Jeg tror, at man efter et stykke tid i det politiske system kan få en manglende fornemmelse af, hvor meget det egentlig betyder, det man går og vedtager inde på Christiansborg.

 

Mener du, at de radikale ministre har mistet fornemmelsen af den magt, de udøver?

Jeg synes, det er helt klart, at der er en forskellighed mellem de ting, som det radikale bagland har som hjerteblod, og de ting, som de, der er blevet valgt ind i Folketinget, så har valgt at vægte.

 

Flere radikale hovedbestyrelsesmedlemmer har undsagt offentlighedsloven – hvad kan det betyde for partiet?

Jeg håber rigtig meget, at det kan få en intern debat i gang i partiet om, hvad det er for nogle værdier man synes er vigtige for Det Radikale Venstre.

 

Har du en fornemmelse af, om flere af dine partifæller er på vej væk?

Jeg tror, at der er en murren på bagsmækken. Men det er jo noget, som tit kommer, når man sidder i regering. Men jeg tror det handler om, hvilken slags radikal man er. Den politik, der bliver ført lige nu, går ud over dem, jeg kalder husmands- og højskoleradikale. Det er sådan nogle som mig og dem, der sidder oppe i Nordjylland i Mors-området og Skive-området, altså mange af os, der sidder i det, der hedder udkantsdanmark. Jeg tror, at mange af os føler os en smule fremmedgjort over for det, som landsledelsen vælger. Jeg kan i hvert fald se, at nede hos mig (Svendborg, red.), der er det alle koryfæerne, der melder sig ud. Det er de gamle radikale, folk, der har stemt radikalt i 30 år, som nu ikke kan genkende deres parti.

 

Du har tidligere været i opposition til de radikales holdninger i regeringssamarbejdet – på hvilke områder?

 Jeg har haft det rigtig svært ved den måde, som vi har forholdt os til socialpolitikken på, og den måde, vi har forholdt os til dagpengeretten og senest skoledebatten på – altså jeg har så svært ved at genkende det parti, som jeg troede, jeg var medlem af.

 

Du har indtil nu været en af partiets spidskandidater til kommunalvalget i Svendborg – er du ærgerlig over, at den mulighed er røget?

Det er selvfølgelig et stort valg at sige farvel til et parti. Jeg har brugt mange år på at arbejde internt i partiet. Men for at kunne se mig selv i øjnene og beholde min personlige integritet, var jeg nødt til at melde mig ud. 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet