"Jeg er teknologioptimist"

Susanne Krawack vil gerne have Danmark helt frem på det grønne beat. De seneste fire og et halvt år har hun banet vejen for el-biler og ladestandere som direktør for Trekantområdet Danmark. Fra 1. juni kæmper hun videre for det grønne område som chefkonsulent hos tænketanken Concito.

Ugens uundgåelige

Af Camilla Boyhus Madsen | [email protected]

Tillykke med dit nye job som chefkonsulent hos Concito. Som direktør for Trekantområdet har du været med til at fremme forskellige klimainitiativer, blandt andet el-biler og etablering af ladestandere, og nu har du fået job hos Danmarks grønne tænketank. Hvorfor er det grønne område vigtigt for dig?

Det er en meget stor udfordring, som vores samfund står overfor, og som er vigtig at tackle på en fornuftig måde.

Hvilke områder anser du for særligt vigtige inden for klima og miljø?

På de store linjer er det at få omstillet samfundet til en grøn økonomi, på den måde sikrer vi os så meget velfærd og så mange arbejdspladser som muligt. Det kan vi gøre, hvis vi får det planlagt ordentligt og hvis man tør træffe de politiske beslutninger, der skal til. Det, der er med til at drive mig, er muligheden for at være med til at påvirke den slags ting. Danmark er ikke helt fremme på beatet, men jeg tror, vi kan komme det, hvis vi rykker mere målrettet på de mål, der er sat politisk.

Hvad er dine mærkesager?

Jeg har en lang baggrund inden for transport. Jeg anser det som meget vigtigt at få gjort transportsektoren til en del af den grønne økonomi på en måde, hvor det ikke går alt for meget ud over mobiliteten. Vi skal ikke tro, at cykler kan klare alt. En af de erfaringer, jeg tager med mig fra Jylland, er, at der er nogle afstande og vilkår i den kollektive trafik, som gør, at man mange steder er helt afhængig af bilen. En af løsningerne er at satse meget hårdt på elbiler og prøve at finde ud af, hvordan man får integreret dem i en langsigtet planlægning. Det er en opgave, som jeg gerne vil være med til at løse.

Men vi skal også have udbygget den kollektive trafik, hvor der overhovedet er befolkningstæthed til det og overveje for eksempel S-baner i Østjylland. 

Hvor langt er vi fra, at el-biler er et reelt alternativ?

Inden for de sidste fem år er vi gået fra at have el-biler, som var kolde om vinteren og ikke kunne køre ret langt, til at der nu er mange, der er begejstrede for el-bilerne. Så hvis der kommer et par generationer mere, og der sker en yderligere teknologiudvikling, så tror jeg, der kommer et reelt marked for dem. Men jeg er også teknologioptimist. Man får nok løst en masse problemer, når man får skabt et marked. Men markedet kommer ikke af sig selv. 

Som direktør for Trekantområdet sad du i bestyrelsen hos Concito – hvilken betydning har det haft for Trekantområdets grønne udvikling?

Jeg var med i stiftergruppen af Concito i 2008. Ved at sidde i bestyrelsen har jeg dels fået en masse viden, som jeg har kunnet bruge i Trekantområdet. Men jeg har også bragt en masse viden den anden vej. Og så har det generelt udvidet min horisont at være med i Concito. 

Hvad har været din største succes i jobbet som direktør for Trekantområdet Danmark?

Der er sket det, at Trekantområdet mere er blevet et fællesprojekt på det politiske niveau, og jeg har mødt meget stor opbakning omkring det synspunkt, at kommunerne ikke kan alt hver for sig, selvom de er store. Man er nødt til at stå sammen, hvis man vil rage op i Danmark. Derudover har vi fået sat vores aftryk på diskussionen omkring infrastruktur og  har været en vigtig stemme i debatten, blandt andet i spørgsmålet om, hvor en ny lillebæltsforbindelse skal ligge, og hvorvidt vi skal have en hærvejsmotorvej.

Hvilke erfaringer tager du med fra dit tidligere job?

Jeg har lært, at der er en utrolig dynamik her. Hvis du rejser et spørgsmål i københavnsområdet, så bliver der nedsat et udvalg, og så sidder man og bøvler med det rigtigt længe. Her er der i højere grad en vilje til at handle, og det har været en fantastisk oplevelse. 

Virksomheder, kommuner og uddannelsesinstitutioner vil gerne arbejde sammen og yde noget for at få det til at lykkes. Der er en helt særlig fælles identitet, hvor de forskellige parter ikke går så meget op i ‘what's in it for me’, men i højere grad tænker på at yde noget for fællesskabet. Det synes jeg er flot, og det skal man satse på, for det er dér, man skiller sig ud fra de store byer.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet