"Hun er prototypen på en socialdemokrat"

Maja Panduro udråbes som en kommende stjerne hos Social-demokraterne. Hun insisterer på, at partiet stadig kæmper sin primære kamp for manden på gulvet, og hun har arbejder-DNA’et i orden.

Af Peter Christian Nielsen | [email protected]

Hun har de rigtige venner i partiet, og hun lugter langt væk af arbejderklasse. Maja Panduro har noget af den klassiske socialdemokratiske fernis, som Helle Thorning-Schmidt og Bjarne Corydon så ofte bliver beskyldt for at mangle.

Socialdemokraternes nye politiske ordfører viste for nylig i DR-programmet ‘Bag Borgen’ adskillige eksempler på, hvorfor hun er rykket frem i forreste geled hos det gamle arbejderparti. Venstres erfarne ideolog Claus Hjort Frederiksen fik knap en fod til jorden, mens Panduro tordnede løs i en debat om EU-borgeres ret til børnecheck.

Den 31-årige randrusianer minder i glimt om en yngre og mere indigneret Mette Frederiksen. Panduro taler lige ud af posen og nærmer sig ofte det røde felt, hvor ølkasser og brandtaler glimter for øjnene.

- Hun er en oplagt socialdemokrat. Jeg vil næsten kalde hende prototypen på en socialdemokrat med den baggrund som hun har, siger Venstre-politikeren Anders Buhl-Christensen, som i flere år sad i Randers Byråd med Maja Panduro.

Vangdalen i Randers, der huser en hel del socialt boligbyggeri, dannede rammen om Panduros barndom. Med en ufaglært mor, som først i en sen alder uddannede sig til sosu-assistent, og en far, som arbejdede som el-installatør, skilte familien sig ikke synderlig ud fra omgivelserne, og politik fyldte ikke meget i hjemmet.

- Der var rigtig mange i Vangdalen med arbejdsløse forældre og mange uden uddannelse. Mange voksede også op med kun en mor eller far. Dét at vokse op i området og se, hvor stor forskel der var på at komme fra blokkene og et af de større huse ned mod skolen, gav et indtryk af, hvor forskellige liv og chancer folk havde, siger Maja Panduro.

Livet på gulvet

I teenageårene arbejdede Panduro blandt andet som 'fejedreng' og ferieafløser hos virksomheden NT Randi, som laver dørgreb. Hun var også 'pølsedame' hos Banegårdsgrillen.

- NT Randi er blevet mit personlige eksempel på, hvad der er sket med mange produktionsarbejdspladser i Danmark. I de ni år, jeg var der, blev virksomheden først opkøbt af amerikanere, mens dele af produktionen foregik i Kina, og de billigste af grebene skulle så bare pakkes om. Til sidst flyttede hele produktionen til Tjekkiet, siger Maja Panduro.

Selvom ungdomslivet primært handlede om fester og håndbold, indrømmer Maja Panduro, at hun “nok altid har været en brokrøv”, som ikke dukker sig i en konflikt. Der skulle dog hele syv frierier fra de lokale DSU’ere i Randers til, før hun som statskundskabsstuderende i Aarhus valgte at tage imod et tilbud om opstilling til byrådet i Randers.

Som nyvalgt byrådsmedlem fik Maja Panduro hurtigt smag for realpolitikkens svære vilkår. Randers Ny Storkommune med 92.000 indbyggere skulle på grund af kommunalreformen spare 100 millioner på budgettet for 2007.  

- Jeg lærte, at det er endnu vigtigere, at der sidder en socialdemokrat for bordenden, når der skal tages de svære beslutninger, end når der skal uddeles gaver. Der var meget stor forskel på, hvad vi prioriterede og hvad de borgerlige ville. Vi kunne ikke friholde de bløde områder helt, men vi lykkedes trods alt med at være mere nænsomme, siger hun og tilføjer:

- Jeg skulle stå på borgermøder med frustrerede skolelærere og forældre efterfølgende. Og jeg kunne godt forstå, at de var kede af det. Det var ikke sjovt, men jeg tror, at det gav hår på brystet.

Samme kamp

Socialdemokraterne er i årevis blevet beskyldt for ikke længere at have et decideret projekt. Partiet er blevet overtaget af embedsmænd og har glemt sine rødder, siger kritikerne, men Maja Pan-duro mener ikke, at det er svært at sætte ord på det primære socialdemokratiske projekt anno 2014.

- Det er ikke så anderledes, end hvad der er gået forud de sidste 100 år. Det handler om at sikre vores børn nogle bedre chancer i livet, end hvad vi selv fik, siger hun.

Når samtalen falder på det socialdemokratiske ikon Jens Otto Krag, som Maja Panduro kalder “en rigtig Randers-dreng”, er det svært ikke at sammenligne Thorning-regeringens mislykkede forsøg på en trepartsaftale med Krags berømte helhedsløsninger. I starten af 1960’erne fik Krag fagforeningerne med på at udvise løntilbageholdenhed, mens der blev indført prisstop og lagt en række begrænsninger på virksomhedernes mulighed for at udbetale udbytte og udstede nye aktier. Med andre ord blev arbejdstagere og arbejdsgivere enige om at udvise mådehold for at styrke de offentlige budgetter og begrænse underskuddet på betalingsbalancen.

Thorning-regeringen har sænket selskabsskatten og hævet topskattegrænsen, mens kontanthjælpen er blevet beskåret for unge under 30 år. Samtidig er det ikke lykkedes Socialdemokraterne at finde en permanent løsning for de mennesker, som er røget ud af dagpengesystemet på grund af VKO-flertallets og De Radikales dagpengereform. I 2013 mistede 34.000 mennesker dagpengene, mens prognoserne peger på 14.000 flere i 2014.

Maja Panduro mener, at Socialdemokraterne har gennemført nogle solidariske reformer, selvom erhvervslivet har fået skattelettelser.

- Det er ikke usocialdemokratisk at kæmpe for bedre muligheder for at skabe flere arbejdspladser. Historisk har socialdemokrater flere gange sænket erhvervsskatten, siger hun og tilføjer:

- Finanssektoren og olieselskaberne fik ikke skattelettelser, men vi vil gerne forbedre vilkårene for produktionsvirksomheder i Danmark. Vi mener, at det er meget vigtigt at bevare produktionsarbejdspladser i landet.

Lønarbejderne

Maja Panduro fremhæver, at Socialdemokraterne har været med til at fjerne VK-regeringens fattigdomsydelser og desuden har hævet beskæftigelsesfradraget, hvilket har gavnet helt almindelige lønarbejdere. Hun mener desuden, at det giver god mening at hæve topskattegrænsen, da det gavner mennesker med ganske normale indkomster.

- For mig har det aldrig været meningen, at helt almindelige smede skulle betale topskat. Det er for mig meget socialdemokratisk at gå ind og give helt almindelige LO-familier en skattelettelse, som samtidig kan sætte gang i gang i hjulene.

Regeringen valgte at hæve topskattegrænsen med knap 58.000 kroner over ti år, hvilket betyder, at cirka 250.000 danskere slipper for at betale topskat.

Socialdemokraterne og De Radikale har i deres lidt over to år i regeringen stået bag reformer af alt fra kontanthjælp, folkeskole og skat til erhvervsskoler, mens en reform af beskæftigelsessystemet og en vækstplan er i vente.

Regeringen kan næppe beskyldes for at være konservativ og passiv, men har fokus ikke været rettet for meget mod reformer fremfor at give danskerne en grundlæggende følelse af tryghed i forhold til velfærdssamfundet?

- Det er ikke, fordi at vi er masochister, at vi er optaget af at lave reformer og tage store beslutninger. Det er fordi forudsætningen for, at man kan få trygheden tilbage i Danmark, er, at man ikke har flere gemte regninger i skuffen. Lars Løkke havde en skuffe, hvorpå der stod 'uudmøntede reformer'. Der kunne man bare smide regninger i. Hvis vi var fortsat i VK’s spor, så skulle vi hvert år ud og låne syv milliarder kroner, siger Maja Panduro og tilføjer:

- Vi har forsøgt at skabe arbejdspladser med alt, hvad vi gør. Og hey, det begynder faktisk at virke. Der blev skabt 20.000 nye job sidste år. Er det nok? Nej, men vi er på rette vej.

Rollen i gruppen

Maja Panduro tilhører fløjen i Socialdemokratiet omkring erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen, som går under navnet Morgenmadsklubben. Flere kilder i partiet siger til Kommunen, at det var en overraskelse, da hun blev forfremmet til politisk ordfører, men generelt beskrives hun som meget vellidt på tværs af partiets fløje.

Palle Smed, som er tidligere chefredaktør for Fagbladet 3F og velbevandret i Socialdemokraternes interne forhold, fortæller, at Maja Panduro også er meget tæt på Hækkerup-familien, som har en tung arv i partiet.

- Hun har stor opbakning hos Hækkerup-brødrene. Hun anses for at være en kommende stjerne. Hun udtrykker sig klart. Hun er god til at skære igennem og gøre ting nærværende, og så taler hun ikke som en typisk politiker, siger Palle Smed.

Når Maja Panduro selv skal sætte ord på årsagen til, at hun har valgt et liv i politik, vender hun blikket mod hjemstavnen. Og hun vil ikke høre tale om, at det moderne Socialdemokrati er et rent embedsmandsparti:

- Jeg er mest af alt optaget af, hvad jeg kan gøre for eksempelvis dem, jeg voksede op sammen med nede i Vangdalen. Mange af dem bor der stadigvæk, har fået børn i en tidlig alder og ikke fået skide meget uddannelse. De har svært ved at finde et arbejde. Det er først og sidst dem, jeg er her for. Så bliver man indimellem nødt til at forholde sig til, hvilke politiske instrumenter vi kan bruge herindefra, og det gør vi så.

Der bliver i disse måneder skrevet meget om, at Mette Frederiksen er ved at forberede sig på at overtage styringen hos Socialdemokraterne, hvis enten Helle Thorning-Schmidt får en toppost i EU eller lider et eventuelt valgnederlag. Her er det måske værd at notere sig, at Mette Frederiksen tilbage ved valget i 2011 officielt støttede Maja Panduros kandidatur. Selv vil den 31-årige randrusianer ikke tillægge fløjdiskussionen i partiet særlig stor betydning, men hun husker dog særlig en episode i 2009, da Svend Auken blev begravet og hun skulle overtage den tidligere partileders og miljøministers sæde i Folketinget:

- Det gjorde indtryk på mig, da Svends søster til begravelsen sagde, at Svend ikke ville have ønsket sig, at man satte sig ned på bageste række og lyttede underdanigt. Han ville have ønsket sig, at man samlede faklen op og løb videre.

Og Maja Panduro har travlt. Hun skal nemlig lokke gamle socialdemokrater tilbage fra Dansk Folkeparti og Kristian Thulesen Dahl inden et valg om maksimalt halvandet år.

- Det er lige smart nok at kalde sig for et arbejderparti, når man har forslag i Folketinget om, at østarbejdere skal kunne arbejde i Danmark til 30-40 kroner i timen, uden at lønmodtagerne kan gå til selvforsvar overfor det. Når man gennem ti år som støtteparti ikke en eneste gang har stillet forslag om at gøre noget mod social dumping, så har man ikke ret til at kalde sig et arbejderparti, siger Maja Panduro.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet