"Dette er ikke en uafhængig evaluering"

Flere tidligere medlemmer af Strukturkommissionen forventer, at den kommende evaluering af kommunalreformen bliver rent politisk arbejde. Regeringen får de svar, den ønsker.

Politik

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Man skal ikke spørge om noget, man ikke vil have svar på. 

Det undlader regeringen så at gøre i den bebudede evaluering af kommunalreformen, som skal være færdig indenfor et år. 

Sådan lyder udlægningen fra de forskere og uafhængige eksperter, der tog aktiv del i Strukturkommissionens forarbejde til den store reform, efter at de har læst kommissorierne for evalueringen.

”Det er meget tydeligt, hvad man gør. For det man vælger ikke at evaluere, er jo de meget store dele af kommunalreformen, som alle ved, at man ikke kan rulle tilbage,” siger Poul Erik Mouritzen,  professor i statskundskab ved Syddansk Universitet.

”Fordelen ved at regeringen først og fremmest lader sine egne embedsmænd stå for arbejdet er, at så kan man i vidt omfang kontrollere, hvad der kommer ud af det. Sådan er det. Dette er ikke en uafhængig evaluering og det vil sige, at regeringen får det, den beder om,” fortsætter Poul Erik Mouritzen.

Med evalueringen lægger regeringen op til at se på de grænseflader mellem kommuner og andre områder, når det gælder sundhedsområdet, det specialiserede socialområde, miljøområdet og regional udvikling. 

Med undtagelsen af beskæftigelsesområdet er det netop de punkter, hvor der, da man lavede forliget tilbage i 2004, var uenighed mellem den daværende regering og opposition.

Mangler viden

Det samme hæfter SFI’s direktør, Jørgen Søndergaard, sig ved. Han peger på, at det var de samme områder, hvor der var stor uenighed internt i Strukturkommissionen, og han selv var med til at give en mindretalsudtalelse.

”Der hvor man politisk har lagt sig fast på, at tingene er som de skal være, der er jo ikke så meget grund til at lave evaluering. Så kommissoriet afspejler på den måde de områder, hvor man er åben for at lave forandringer,” siger Jørgen Søndergaard.

Udover Jørgen Søndergaard og Poul Erik Mouritzen stod også Erik Bonnerup bag mindretalsudtalelsen. Selv om Erik Bonnerup er enig i, at evalueringen slår ned på nogle relevante punkter, så mener han, det er et problem, at den udelukkende bliver udført af embedsmænd fra ministerierne, KL og Danske Regioner.

”Hvis man skal sige det kort, så synes jeg ikke, at de her kommissorier går til de problemer, der vitterligt er, med et åbent sind. Det er bureaukraterne, der nu skal se, om der skal ændres lidt på det bureaukratiske system,” siger Erik Bonnerup.

Han efterlyser stemmerne fra de mennesker, der har arbejdet med den store omstilling af den offentlige sektor i praksis og derfor kender problemerne. Særligt på det specialiserede social- og handicapområde. 

Jørgen Søndergaard er enig i, at man mangler viden på området.

”Det var et problem for Strukturkommissionen, og det er et problem nu. Det er  svært at diskutere, hvad den rigtige organisering er, hvis ikke man har ordentlig viden om, hvad det specialiserede socialområde egentlig er,” siger han.

Han mener dog, at man kan løse det ved at sætte et analysearbejde i gang, som kan afdække netop disse ting.

 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet