"Det var ikke en strategi"

Salgs- og marketingsdirektør Karen Nielsen, KMD, beklager den upassende adfærd, som medarbejdere har udvist, men afviser, at der har været tale om en strategi.

Udbud

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Hvad er din kommentar til, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen slår fast, at I har haft en strategi om at få kommuner til at undlade udbud?

Det har vi ikke haft på noget tidspunkt. En strategi er jo typisk en politik, som man tager op i direktionen, hvor man vedtager, at det er sådan, man skal gøre, og det har det her på ingen måde været. Der har været tale om nogle enkeltstående tilfælde, som man har taget fat i. Konkurrencestyrelsen har haft fuld adgang til al vores materiale og finder så fire kommuner, som de har trukket frem.

Men det er jo medarbejdere på et ret højt niveau, der står bag de her mails. Det tyder vel på en ensartet linje om det her højt oppe i KMD?

Nej, det, som jeg siger, er, at det ikke på nogen måde er noget, som vi har vedtaget på direktionsniveau. Det har været nogle enkeltstående tilfælde, hvor der har været en ikke-passende adfærd, som vi selvfølgelig beklager.

Hvis I ikke billiger den praksis, har det så haft nogen konsekvenser for de medarbejdere?

Nej, men lige inden sagen blev rejst indførte vi et compliance-program. Altså nogle regler for, hvordan man skal opføre sig, og det går vi igennem hvert eneste år med vores medarbejdere, så vi sikrer, at man har en passende adfærd.

Man kan flere steder læse, at jeres medarbejdere gerne vil undgå udbud, fordi de vurderer, at I vil tabe. Er det udtryk for, at I tog jer godt betalt for jeres produkter?

Vi går fuldt ud ind for fuld konkurrence og udbud, og det er også en del af det, som vores regler siger; at vi selvfølgelig gerne vil have fuld konkurrence.

Men når man vurderer risikoen for at tabe et udbud som stor, og man et par år senere går ud og giver langt større rabatter efter udbud, så kan det jo godt se ud som om, at I har haft en lidt høj pris på jeres produkter?

Det synes jeg ikke, at man kan konkludere. Vi opererer i markedet og gør, hvad der skal til for at vinde i markedet, hvad det her angår. Og vi har jo også lært en hel masse om, hvordan man skal besvare udbud, og det opererer vi efter og har lært af.

Det kan virke som den kloge, der narrer den mindre kloge, når man får kommuner til ikke at gå i udbud ved at give rabatter, der faktisk ikke er særligt høje. Hvordan ser du på det?

Vi opererer på markedsvilkår, og det vil sige, at man skal tilpasse sig markedet og tilbyde konkurrencedygtige løsninger, og det gælder både, hvordan løsningerne er, og hvordan priserne er. Og vi har jo vundet mange udbud de seneste år, også via EU-udbud, så det er vel en læreproces. Og ingen af de ting, som vi har gjort, har jo været ulovlige.

It

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet