"Det er rimeligt, at vi også sparer på os selv"

Thomas Bak (V) fra Fredensborg er varm fortaler for, at kommunen skal have færre end de aktuelle 27 byrådspolitikere. De store partier betaler mest, lyder et centralt argument.

For

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

I København har man 55 politikere til at repræsentere en halv million mennesker. Hvis det samme forhold mellem antal borgere og antallet af politikere skulle herske i Fredensborg ville kommunen kunne klare sig med et byråd på 3,5 mand. 

Set i det lys kan det ikke være det store demokratiske tab at gå fra 27 mand til 25, 23 eller måske 19 mand i Fredensborgs byråd, mener Thomas Bak (V).

”Det er fuldstændigt rigtigt, at hvis man sænker antallet af byrådsmedlemmer, så kommer man de-facto til at hæve spærregrænsen. Men jeg ville bedre kunne forstå det argument, hvis der var tale om, at vi skulle ned på et byråd med kun ni medlemmer, hvor vi så får en spærregrænse på 11 pct. Men om den er 3,7 eller 4,0 eller 4,3 procent, så er vi ude i marginaler, som jeg godt kan leve med,” siger Thomas Bak.

Hvis man eksempelvis reducerer antallet af byrådspolitikere fra 25 til 27, så vil det ifølge ham sandsynligvis være de to største partier, der mister et mandat. 

”Alt andet lige vil partierne miste medlemmer i forhold til den størrelse, de har. Så jeg anerkender princippet om, at vi vil få en højere spærregrænse. Men man er også nødt til at anerkende præmissen om, at de partier som taber flest mandater vil blive de store partier,” siger Thomas Bak.

Han er dog med på, at det er værre for et lille parti at miste sit eneste eller et af to mandater, end det er for et større parti at gå fra otte til syv mandater. Men han mener ikke, at det giver mening, at demokratiet har det bedre i Fredensborg end i kommuner, som har færre medlemmer i byrådet.

”Jeg synes ikke det her med, at demokratiet har trange kår, og at vi kanøfler de små, er rimeligt. Det er selvfølgelig et synspunkt, men jeg synes ikke, at det er et rimeligt synspunkt,” siger Thomas Bak.

Ikke kun et spareprojekt

Debatten om at reducere antallet af byrådsmedlemmer har sine rødder fra tiden omkring strukturreformen. Her valgte man ifølge Thomas Bak at holde fast ved et stort byråd som en overgangsfase. Men efter to valgperioder mener han, at det er på tide at komme væk fra snakken om at hensynet til forskellige egne af kommunen skal være afgørende for, hvor mange byrådsmedlemmer, der er.

”Jeg bliver lidt indigneret, når jeg hører det argument, for jeg ser mig selv som hele kommunens repræsentant. Jeg er eksempelvis ikke kun i byrådet for Kokkedal men for hele kommunen. Og når vi med strukturreformen har skåret næsten to tredjedele af borgmesterposterne væk, så mener jeg også, at vi fortsat kan skære lidt i andelen af byrådspolitikere,” siger Thomas Bak.

Altså, når man før reformen havde 273 borgmestre og 4647 byrådspolitikere, så vil de nuværende 98 borgmestre godt kunne nøjes med lidt færre end deres omkring 2.400 byrådskollegaer. Ikke nødvendigvis for at spare penge men i høj grad for at sende et signal til omverdenen.

”Det handler ikke kun om økonomiske hensyn det her. Når vi har sparet på borgerne, på direktørerne og på personalet, ja så er det sådan set også rimeligt, at vi sparer på os selv. Det er den ene side af sagen. Den anden sige af sagen er, at når vi her fra Fredensborg kigger på vores nabokommuner, så er der flere kommuner, som er større end os, men har færre politikere i byrådet,” siger Thomas Bak.

Politikere skal i dialog

Samtlige forskere, der har set nærmere på de demokratiske effekter af strukturreformen, er i det store hele enige om, at det er sket et betydeligt skridt i den forkerte retning. De nye store kommuner har skabt distance til borgerne og forringet deres demokratiske selvtillid.

Thomas Bak er imidlertid ikke så bekymret for, at hans forslag om at reducere antallet af byrådspolitikere vil skubbe yderligt til den udvikling. 

”Hvis det er det, borgerne oplever, så tror jeg, det er fordi, de har fået valgt de forkerte politikere. Det er jo op til borgene at vælge, hvem de vil have i byrådene, og jeg oplever ikke, at de borgere jeg er i dialog med, siger at det er blevet sværere. Men det er klart, at jeg jo ikke kender alle borgerne. Men jeg tror i høj grad, det handler om at få valgt nogle politikere, som er i stand til at gå i dialog med borgerne,” siger Thomas Bak.

 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet