"Der var flere gode tider i de små kommuner"

Stemmeslugeren Tove Larsen (S) har i over 30 år været politisk aktiv, men efter kommunalvalget siger hun farvel til borgmesterposten i Aabenraa – og til politik i det hele taget.

Ugens navn

Af Hana Hasanbegovic | [email protected]

Hvordan har lokalpolitik ændret sig i løbet af den tid, du har været politisk aktiv?

Det har ændret sig i og med, at der er kommet ny struktur på kommunen. Den lille kommune, jeg startede i, findes ikke mere, og nu har vi en kommune, der er cirka fem gange så stor. Der er også kommet betydelig større opgaver ud til kommunerne, og selvom vi altid har skullet spare, har økonomien sjælden været så hård mod os, som den er nu. Vores tildeling er ikke fulgt med de opgaver, som vi får.

Hvad synes du selv om den udvikling?

Man kan jo altid huske det gode fra fortiden. Når jeg tænker tilbage, synes jeg, der var flere gode tider i de små kommuner, end der er nu i de store. Men på den anden side ved jeg også godt, at da man ændrede amterne til regioner, blev opgaverne fordelt anderledes, og det tager nok bare længere tid, end der var forudset. Jeg kan huske, at man sagde, at i løbet af to-tre år ville man kunne trække en rationaliseringsgevinst ud - og det kan vi ikke. Der er stadig store udgifter forbundet med det at lave den nye struktur.

Hvilke udfordringer står de nye kandidater overfor?

En kommune som Aabenraa har afvandring, altså nedgang i befolkningstal og  problemer med at få de unge i arbejde. Det er dér, deres største opgave ligger. At få flere arbejdspladser til og få vendt folkevandringen.

Er der større krav til borgmestrene nu?

Ja, det synes jeg faktisk. Som politiker bør man jo bare kunne være lægmand – og det er vi i den ældre generation – men det forventes af de nye borgmestre, at de har en uddannelse. Det gør heller ikke noget, hvis de også har kendskab til at læse lidt lovstof og til at forhandle, og  økonomisk indsigt i store regnskaber. Og hvis borgmesteren ikke har en uddannelse eller efteruddannelse, der peger i den retning, så bliver det embedsfolkene, der kører med klatten.

Har det haft nogen betydning for dig, at du er kvinde?

I det store og hele nej. Jeg synes egentlig, at jeg altid er blevet behandlet på lige vilkår med mændene. I starten skulle man som kvindelig politiker helt klart være bedre forberedt end mændene for at klare sig. Og det oplever jeg stadigvæk: Piger er generelt bedre forberedt end mændene.

Hvad så nu?

Jeg vil gerne levere tilbage i forhold til det, jeg har fået. Jeg har sagt ja til nogle bestyrelsesposter, som i nogle tilfælde kører helt frem til sommer. Jeg tror, det er godt at få en glidende overgang.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet