"De unge skal vende om i døren"

Regeringen vil med kontanthjælpsreformen indføre nytte-aktivering for de unge. Det har man 20 års erfaring med i Aalborg, fortæller jobcenterchef Arne Lund Kristensen.

Ugens uundgåelige

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Regeringen vil indføre den såkaldte Aalborg-model. Hvad er jeres erfaringer med nytteaktivering?

Vores tilgang til det her med aktivering og unge er større og bredere end nytteaktivering, men når vi taler om den del, så er det hos os et tilbud til de stærkeste unge, der kommer ind til os og siger, at de gerne vil søge om kontanthjælp. Hvis den unge siger, at de har en plan, hvor de inden for de næste par måneder er i job eller i uddannelse, så gør vi det klart, at hvis du ønsker kontanthjælp, så gør vi det sådan her i byen, at du skal arbejde for den. Du skal gøre nytte. Og det foregår ved, at du skal ud i haven ved nogle af byens pensionister og klippe hæk, slå græs, og i vinterperioden rydde sne. Og så siger vi, at du skal møde om en uge i vores enhed, hvor du vil blive interviewet og få lavet en jobplan. Og at du skal vide, at hvis du for eksempel er udeboende og under 25 år, så vil den kontanthjælp, du får, svare til at arbejde syv timer om ugen. Det er klart, at det er for at motivere de stærkeste unge til at gå ud og finde et rengøringsjob, et job ved kassen i Bilka, eller hvad det nu måtte være. Det er et spørgsmål om, hvor vi prioriterer vores kræfter.

Så metoden er at ’skræmme’ de unge til at finde andre muligheder?

Du har ret i, at for os skal nytteaktiveringsindsatsen blandt andet måles på ’skræmmeeffekten’ i den forstand, at vi måler det på, hvor stor en andel af de her unge, der aldrig kommer ind i systemet, eller er her ganske kortvarigt. Vores fokus er at prøve at få de unge til at vende om i døren. Det er et tydeligt signal om, at hvis vi skal have kræfter til dem, der har behov for vores hjælp, så skal vi køre en skarp linje over for de stærke. Dem, der kan klare sig selv. Og det bakker vores politikere fuldt og helt op om. Men det er klart, at når vi taler om de svagere grupperinger, så nytter denne her lidt mere bidske og hårde metode ikke.

Er du stolt over, at de erfaringer, som I har gjort jer, nu bliver landsdækkende?

For os handler det om at blive skarpere på, hvad der virker i indsatsen, og i det omfang vi kan godtgøre, at der er noget, der virker, så er det naturligt, at der også er andre, der kan drage nytte af det. Jeg vil så sige, at man nok skal tage det her med Aalborg-modellen med et gran salt.

Det er ikke sådan, at vi tænker, at vi har opfundet den dybe tallerken. Men det er jo positivt, hvis nogen kan bruge det til noget, og den megen debat har i hvert fald betydet, at vi har fået et væld af henvendelser. Jeg har brugt rigtig meget tid på kollegaer rundt omkring i landet, som ville høre om vores erfaringer, og det er jo positivt. Vi er i et system, hvor der bliver brugt mange kræfter på at lave benchmarking og på at prøve at lave gennemsigtighed.

Det synes jeg er positivt. Det gør, at vi alle sammen prøver at finde de mest virkningsfulde tiltag i forhold til de borgere, som vi arbejder med.                            

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet