Q&A for praktikanter

Af Redaktionen | [email protected]

Hvem er vi?
Kommunen er en 53 år gammel avis, som lige nu udkommer hver anden torsdag. Til august er det planen, at avisen skal udkomme hver uge.

Kommunen er ejet af de to netmedier Altinget og dknyt og har ingen tilknytning til hverken enkeltkommuner eller Kommunernes Landsforening, KL.

Kommunen har fået støtte til relanceringen fra Dagbladsnævnet. Pengene går til at skabe en uafhængig, kritisk avis, der dækker de væsentligste historier på det kommunale område. I denne form har avisen eksisteret siden oktober 2009.

Redaktionen består af en redaktør, en redaktionschef, fire journalister og en praktikant, en grafiker og en korrekturlæser.

Er Kommunen også et netmedie?
Nej, men Kommunen har en hjemmeside, der indeholder smagsprøver på de artikler, vi bringer i avisen.

Hvad laver Kommunen?
Kommunen laver nyheder, baggrund, debat og tendens på det kommunale område.

Vores ambition er at sætte dagsordenen i medierne og i de enkelte kommuner. Den ambition forfølger vi igennem kritisk, undersøgende, analytisk og afslørende journalistik.

Herudover bringer vi artikler af forskellig karakter, der kan være relevante for vores læsere i kommunerne.

Hvilke områder dækker vi?
Avisen dækker alle de samfundsområder, som kommunerne og regionerne har ansvar for at forvalte. Det er for eksempel sundhed og sygehuse, social- og arbejdsmarkedsstof, miljø, skole og uddannelse.

Herudover dækker vi en række områder, som er knyttet til offentlig forvaltning. Det er for eksempel økonomi og ledelse, offentlige indkøb og forvaltningsret.

Hvad søger vi?
Vi søger en praktikant i enten 6 eller 12 måneder.

Hvilken profil søger vi?
Vi søger en selvstændigt tænkende praktikant, som gerne vil i dybden med sit stof.

Du elsker at grave og sætte dig ind i emner, du ikke kender på forhånd. Du har lyst til at lære at håndtere store mængder data. Og du finder det udfordrende at formidle svært forståeligt stof på en måde, som giver mening for læsere både med og uden forudsætninger.

Det er en fordel, hvis du har været i praktik i 6 eller 12 måneder, før du kommer her.

Hvad kommer en praktikant til at lave?
En praktikant indgår i redaktionen på lige fod med de færdiguddannede journalister. I modsætning til de øvrige har praktikanten dog ikke et fast stofområde, men pendler rundt mellem de forskellige områder for på den måde at få den bredest mulige uddannelse.

I forløbet kommer praktikanten til at lave nyheds- og baggrundshistorier. Der bliver arbejdet med feature og reportage samt med en række forskellige research-redskaber.

I forløbet indgår også en måned på Kommunens redaktion på Christiansborg. Især for 12-måneders praktikanter er det muligt at forlænge dette ophold.

Holder I Åbent Hus?
Nej, men studerende er velkomne til at kontakte os og aftale individuelle besøg på redaktionen i den uge, hvor praktikstederne holder Åbent Hus.

Får praktikanterne sparring og efterkritik?
Ja. Praktikanten har ret til sparring fra såvel sin redaktionschef, praktikantvejlederen og sine journalistkolleger i dagligdagen.

En gang om måneden mødes praktikantvejlederen og praktikanten en gang til en udviklingsaftale, hvor den sidste måneds arbejde gennemgås med henblik på at planlægge den følgende måned ud fra hhv. praktikantens og praktikstedets ønsker og behov.

Herudover får praktikanten løbende en gang om måneden enten efterkritik eller coaching ud fra eget behov.

 

Hvor kan jeg få mere at vide?
Du er velkommen til at kontakte følgende personer:

Redaktionschef Benjamin Holst: Tlf. 40304583, e-mail: [email protected]

Praktikantvejleder Carsten Terp: Tlf.: 40304327, e-mail: [email protected]

Praktikant: Lærke Cecilie Lindegaard: Tlf.: 33346063, e-mail: [email protected]

 

Hvor skal jeg sende min ansøgning hen?
Send en ansøgning til:
Kommunen
Att: Carsten Terp
Gl. Strand 50
1202 København K

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet