Pulje på 19. mio. kr. kan søges til foråret

Puljen skal forbedre samspillet mellem statens, regionernes og kommunernes indsatser og understøtte den kommunale planlægning og den borgernære indsats.

ENERGI

Af Redaktionen | [email protected]

Fra 1. marts 2013 kan der ansøges om støtte fra puljen om strategisk energiplanlægning. Puljen er i alt på 19 mio. kr.

Puljen er en del af energiaftalen og skal fremme partnerskaber om strategisk energiplanlægning mellem kommuner, lokale virksomheder og energiselskaber.
Derudover skal puljen forbedre samspillet mellem statens, regionernes og kommunernes indsatser og understøtte den kommunale planlægning og den borgernære indsats.

Fristen for indsendelse af ansøgninger bliver 1. juni 2013, og Energistyrelsen sigter mod at give tilsagn 1. september 2013. Dette er betinget af, at puljen indgår i Finansloven for 2014. Det forventes, at projekterne herefter kan igangsættes 1. januar 2014. 

En del af midlerne kan evt. blive reserveret til en senere ansøgningsrunde.

Støtteordningen skal ses i sammenhæng med konklusionerne i de nationale analyser, som regeringen har besluttet at gennemføre inden udgangen af 2013, og som forventes at få betydning for den kommunale indsats. Det drejer sig om:

  • Energirenovering af den eksisterende bygningsmasse
  • Fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning
  • Den fremtidige anvendelse af gasinfrastrukturen
  • Indpasning af stigende mængder vindkraft i el-systemet
  • Anvendelse af bioenergi i Danmark.

Der lægges op til, at puljen kan yde tilskud til at udvikle og afprøve strategisk energiplanlægning, der iværksættes i én kommune eller for en gruppe af kommuner – eksempelvis i et tværkommunalt samarbejde om anvendelse af lokale, begrænsede ressourcer eller koordinering af fjernvarmeudbygning på tværs af kommunegrænserne.

Det er Energistyrelsen, som administrerer de 19 mio. kr.

 

tsp

 

Fakta:

Strategisk energiplanlægning i kommunerne defineres som:
”Den strategiske energiplan er et planlægningsværktøj, som giver kommunerne mulighed for at planlægge de lokale energiforhold til et mere fleksibelt og energieffektivt energisystem med henblik på, at potentialet for omstilling til mere vedvarende energi og energibesparelser udnyttes på en måde, som er den samfundsmæssigt mest energieffektive.”

Strategisk energiplanlægning omfatter alle former for energiforbrug og energiforsyning inden for kommunernes geografiske område, og er i sit udgangspunkt helhedsorienteret og langsigtet. Det er frivilligt for kommunerne, om de vil udarbejde strategiske energiplaner.

Energistyrelsen offentliggjorde i april 2012 en vejledning i de første skridt i strategisk energiplanlægning (kortlægningsmetoder og datafangst).

I 2013 planlægges offentliggjort en vejledning, der vil rådgive i de næste skridt i planlægningen (analyser og scenarier).

Energi & forsyning

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet