Psykisk syge soldater sendes til Afghanistan

På trods af advarsler og risiko for alvorlige konsekvenser sender forsvaret psykisk syge soldater tilbage til Afghanistan.

Veteraner

Af Benjamin Holst | [email protected]

Soldater med svære krigstraumer, voldsomme stress-symptomer og alarmerende adfærd sendes tilbage til Afghanistan, selvom deres foresatte er blevet advaret om, at de er ustabile og burde blive hjemme. Kommunen har kendskab til flere sager, hvor både menige soldater og ledere er blevet sendt af sted til krigszoner på trods af sygdom og uligevægtighed.

”Det er klart, at de ved det,” siger Yvonne Tønnesen fra Hærens Korporal- og Konstabelforening (HKKF), der via ’Livlinen’ til daglig er i kontakt med soldater, der er ramt af Posttraumatisk Stressyndrom (PTSD) og andre lidelser, der kan være affødt af tidligere udsendelser.

”Der er rigtig mange af ’mine’ soldater, der er blevet sendt af sted, selvom soldaterkolleger, befalingsmænd og chefer ikke kan have været i tvivl om, at de har været syge, ” siger Yvonne Tønnesen. 

Truede med våben

Korporal Bjarke Jensen har ved eget initiativ skabt sig en rolle som ’spotter’ ved Slagelse Kaserne, en unik funktion, der først for nylig er begyndt at vinde udbredelse. Hans primære opgave er at opdage soldater, der er syge, blandt andet for at undgå, at de forkerte sendes af sted til Afghanistan. 

”Jeg er ikke i tvivl om, at det sker, for jeg har selv set det. Forsvaret er bestemt blevet bedre til at håndtere problemet. Men jeg ved, der sker fejl,” siger korporal Bjarke Jensen.

Han husker blandt andet et tilfælde, hvor en udsendt soldat løb rundt midt om natten og truede resten af lejren med et skarpladt våben. Han blev overmandet – men det kunne have haft alvorlige konsekvenser.

”Du kan jo ikke stole på, hvordan en psykisk ustabil person vil handle i en given situation. Det kan slå klik for dem, så de er til fare fore sig selv og for andre,” siger han.

Kommunen har tidligere beskrevet, hvordan psykisk syge soldater kommer i klemme, når de blandt andet af mistro til forsvarets egne psykologer og hjælpetjenester søger assistance hos deres bopælskommune. HKKF, Soldaterlegatet og andre støtteforeninger behandler i øjeblikket over 500 sager, hvor veteraner søger støtte, fortrinsvis i forbindelse med psykisk sygdom. 

 

”Det må ikke ske”

Korporal Kurt Brantner er fællestillidsmand og har til daglig kontakt med veteraner, der blandt andet slås med psykiske problemer. Han kan nævne adskillige eksempler på, at psykisk syge soldater, også med ledende funktioner, er blevet sendt af sted, selvom deres foresatte er blevet advaret op til flere gange.

”Det må ikke ske. Hvis jeg opdager, at det er på vej til at ske, kontakter jeg ledelsen. I et tilfælde, hvor jeg havde advaret ledelsen, blev personen alligevel udsendt,” siger korporal Kurt Brantner.

Han har også et helt aktuelt eksempel: ”Alle tegn er der, men personen skal alligevel udsendes til Afghanistan, selvom jeg har gjort opmærksom på, at de bør tale med ham en ekstra gang. Personen er i en lederrolle, hvilket gør skaden meget, meget være, fordi han netop har ansvaret for andre,” siger han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Forsvarskommandoen.

 

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet