Psykiatriske børn og unge får mere medicin

Målet lyder på mindre tvang i psykiatrien, men nu stiger brugen af beroligende medicin til børn og unge markant. Danske Regioner tager sagen op

Tvang

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Regionerne skal i år præstere en imponerende slutspurt, hvis de skal nå deres mål om på tre år at reducere fysiske tvangsformer som bæltefikseringer og tvangsfastholdelser med 20 procent.

Samtidigt viser foreløbige tal fra Statens Serum Institut nu, at brugen af beroligende medicin på de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger sidste år ser ud til at være steget markant.

I 2012 blev der i 418 tilfælde givet beroligende medicin under tvang mod 203 gange i 2011 og 289 gange i 2010.

Tvang afløser tvang
I landsforeningen Bedre Psykiatri ryster man på hovedet.

- Vi er meget optagede af, at al anvendelse af tvang falder, og der har jo været rigtig meget fokus på det med bæltefikseringer i forhold til børn og unge. Men det hjælper jo ikke, hvis man bare afløser den ene type af utidssvarende behandlingsform med en anden, siger generalsekretær Thorstein Theilgaard.

De foreløbige tal viser desuden, at antallet af egentlige tvangsmedicineringer er steget fra 19 i 2011 til 32 i 2012, mens tallet i 2010 lå på 31 tilfælde.

Hollandske erfaringer
Selv om det endnu er for tidligt at konkludere, om brugen af medicin stiger i et ønske om at reducere fysisk tvang, så er det netop, hvad Bedre Psykiatri frygter.

Et hollandsk studie, der blev offentliggjort sidste år, viser, at der kan være risiko for en stigning i brugen af medicin, når man forsøger at reducere andre tvangsformer.

Fra 2006 til 2009 formåede den hollandske regering med en flerstrenget indsats at reducere anvendelsen af isolation med to procent efter flere års stigninger. Imidlertid øgedes brugen af ufrivillig medicin i samme periode. Forfatterne til studiet peger på tre mulige årsager til sammenhængen mellem de to udviklinger, herunder at ’mindre brug af isolation kan have betydet en stigning i ufrivillig medicin’.

Udvalg ser på sagen
På et bestyrelsesmøde i Danske Regioner i oktober måned sidste år var bestyrelsen netop inde på behovet for at følge brugen af beroligende medicin, ’idet medicin ofte vil kunne erstatte fysisk tvang i form af bælte eller fastholdelse’, fremgår det af et bestyrelsesreferat.

Det var da også en bekymret formand for regionernes social- og psykiatriudvalg, der modtog de foreløbige tal for børn og unge i 2012.

- Vi har ikke inden for det sidste års tid set på de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i udvalget, men de her tal kunne jo godt tyde på, at der er en sammenhæng, og derfor må vi tage det op i udvalget og få en sagkyndig vurdering af det, siger Flemming Stenild (SF).

Fik tvang halveret
Thorstein Theilgaard er generelt ikke synderligt imponeret af regionernes målsætning for den fysiske tvang på 20 procent. Han henviser til erfaringer fra Det Nationale Gennembrudsprojekt, der blev gennemført fra 2004 til 2006, hvor metoderne blandt andet var større åbenhed og bedre kommunikation om brugen af tvang.

- Her så man, at man de bedste steder kunne halvere tvangen. Med til historien hører, at der ikke er blevet tilført flere ressourcer, så det siger noget om, at man kan komme rigtig meget tvang til livs, hvis der er et ledelsesmæssigt og medarbejdermæssigt fokus på det, siger Thorstein Theilgaard.

Knap en femtedel af de deltagende sengeafsnit halverede anvendelsen af de mest hyppige former for tvang. Resultatet inkluderede brugen af medicin.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet