Projekt sætter fokus på rengøring

KL og Udbudsportalen igangsætter et partnerskabsprojekt, der skal fremme udbud af rengøring

Stordrift

Af Redaktionen | [email protected]

Kommunerne kan spare mange penge ved at udbyde rengøring, viser en rapport fra Udbudsrådet. 

KL og Udbudsportalen igangsætter derfor et partnerskabsprojekt, hvor interesserede kommuner blandt andet kan få afklaret deres respektive potentialer. Det sker efter, at de to aktører har fået flere henvendelser om råd og bistand til udbud af rengøring, oplyser KL.

Udover de økonomiske gevinster vil partnerskabet også fokusere på, hvordan der både sikres høj kvalitet og ordentlige arbejdsforhold, samt mulighederne for innovative løsninger og processer.

Samlet udbud
Rigtig mange kommuner har erfaringer med at udbyde rengøringsopgaver til private leverandører.

Udbudsrådet har netop offentliggjort en analyse, der viser, at de undersøgte kommuner har sparet op til 54 procent ved at udbyde rengøringen til private leverandører. Rambøll har analyseret 11 kommunale udbud for Udbudsrådet. Resultaterne viser blandt andet, at i alle tilfælde er der opnået besparelser, og at kvalitetsniveauet i alle cases vurderes uændret eller bedre efter udbuddet.

En vigtig faktor for at skabe gevinster er at skabe stordriftsfordele ved at samle volumen. Det lykkedes eksempelvis i 2011 Køge at reducere sine årlige rengøringsudgifter med cirka 15 millioner kroner fra 47 millioner kroner til 32 millioner kroner. Det skete ved at udbyde den kommunale rengøring i et samlet udbud.

srl

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet